Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Om lokala handlingsplaner för att förebygga självmord

Syftet med dagen är att ge kunskap, inspiration och tips för att komma igång med lokal samverkan för att utarbeta lokala
handlingsplaner för att förebygga och agera vid självmordstankar, -planer, -försök och genomförda självmord.

Förutom kunskap och information från utredare vid Folkhälsomyndighetens särskilda enhet för suicidprevention och en presentation av resultaten från FoHM-projektet Before (B4) i Storuman, kommer deltagarna att få ta del av erfarenheter av det konkreta arbetet med att utarbeta en handlingsplan. Under dagen kommer det också att finnas möjlighet att börja skissa på en egen plan ifall det inte finns någon i den egna kommunen, alternativt uppdatera och granska den plan som finns.

Målgrupp Suicidprevention omfattar många samhällsfunktioner och vi ser gärna att det kommer representanter från olika verksamheter inom varje kommun. Välkomna till dagen är personer från socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård/primärvård, polis, räddningstjänst, kriminalvård, kyrka, föreningsliv, politiker i socialnämnd och FoP-nämnder och andra berörda.

Datum Onsdagen den 14 november 2018
Tid 9.30 – ca 15.30 (kaffe och smörgås serveras från 9.00)
Plats Hotell Lappland, Lycksele
Program Hittar du i pdf:en nedan.
Avgift Dagen är kostnadsfri och lunch ingår. (Vid frånvaro utan att det meddelas, faktureras 500 kronor)
Anmälan gör du senast den 31 oktober via denna länk!
Kontakt Margaretha Hägglund, FoU Välfärd, Region Västerbotten, margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Dagen är en aktivitet inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa

Skriv ut

24 september, 2018 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer