Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Replik VK: Vrångbild om vård av äldre

Marie Ernestad, chef för FoU Västerbotten, Region Västerbotten svarar på Socialstyrelsens debattartikel om länets äldreomsorg.

Illustration: Tanja Smedh
Marie Ernestad, chef för FoU Västerbotten, Region Västerbotten svarar på Socialstyrelsens debattartikel om länets äldreomsorg.
– Gammal statistik ger vrångbild om länets åldringsvård. Socialstyrelsens Äldreguide är inte tillräckligt uppdaterad.

Läs replik av SKL: Fel statistik om förebyggande vård
Läs den ursprungliga debattartikeln av Socialstyrelsen: Stora skillnader i länets äldreomsorg

Läs repliken i sin helhet

Gammal statistik ger vrångbild om länets åldringsvård. Socialstyrelsens Äldreguide är inte tillräckligt uppdaterad.

Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör och Marianne Lidbrink, projektledare för Socialstyrelsens, gör en jämförelse (14/7) mellan kommunernas äldreomsorg. Som underlag för jämförelsen använder de sin egen Äldreguide. Äldreguiden bygger dock på gammal statistik och ger en missvisande och direkt felaktig bild av hur det ser ut i vårt län.

Direkta felaktigheter är exempelvis statistik om att förebygga fall. Nyare och säkrare data visar att Storuman gör riskbedömningar med 66 procent av de äldre till skillnad mot artikelns påstådda 31 procent. Vännäs gör bedömningar av fallrisker med 64 procent till skillnad mot artikelns 31 procent.

Ett omfattande utvecklingsarbete har sedan 2011 skett inom äldreområdet. Införandet av kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret visar påtagliga resultat av förbättringsarbeten. Idag registrerar alla 15 kommuner och landstinget i de två kvalitetsregistren och ytterligare två kvalitetsregister ska ge ytterligare förbättringar.

Vård och omsorg ska enligt lag vara av god kvalitet och för att svara upp mot det pågår det ett omfattande arbete i Västerbotten och i övriga län. Västerbotten deltar i den stora nationella satsningen “Bättre liv för sjuka äldre” som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

FoU Västerbotten vid Region Västerbotten, ger genom särskilda utvecklingsledare verksamhetsnära kunskaps- och metodstöd till konkret förbättringsarbete. Utvecklingsledarna bistår bland annat länets kommuner och landsting med stöd i implementering av kvalitetsregister.

Med hjälp av kvalitetsregistret Senior Alert utvecklas nya förebyggande arbetssätt för bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. Här finns också aktuell statistik som visar på andra resultat än det som artikelförfattarna lyfter fram.

I satsningen “Bättre liv för sjuka äldre” framhålls fem viktiga förbättringsområden: sammanhållen vård och omsorg, god vård i livets slutskede, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre och preventivt arbetssätt. I det sistnämnda området är just fall, undernäring, trycksår och munhälsa prioriterade.

I faktablad utgivet av SKL framgår att “Undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa är kopplade till varandra och viktiga oavsett medicinsk diagnos och var vård och omsorg sker. Registrering och riskbedömning i Senior Alert ger möjlighet att bedriva ett aktivt, systematiskt och förebyggande förbättringsarbete med överblick över resultaten av det arbetet.”

Alla kommuner arbetar intensivt för att hitta rutiner för att erbjuda riskbedömningar till brukare och patienter som är 65 år och äldre. Några kommuner har dessutom kommit i gång med riskbedömningar inom handikappomsorgen, och när det gäller primärvården utgör exempelvis Vännäs kommun ett gott exempel.

Även om aktuell statistik visar på förbättringar finns det ingen anledning att slå sig till ro. Målsättningen är att preventivt arbete och riskbedömningar ska gälla alla äldre i behov av vård och omsorg. Men det är angeläget att visa att det faktiskt pågår ett positivt förbättringsarbete i alla Västerbottens kommuner och landsting.

Fortfarande är det skillnader mellan kommunerna men de har på kort tid minskat avsevärt och det ser hoppfullt ut inför framtiden.

Marie Ernestad
chef för FoU Västerbotten, Region Västerbotten

Skriv ut

27 juni, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer