Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Photo by Daniil Silantev on Unsplash

Lyssna

Riskbruk, missbruk, beroende – Basutbildning

Under våren 2015 kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ”Vård och stöd vid missbruk och beroende. Denna tre dagars baskurs bygger på dessa riktlinjer samt den tidigare nationella basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende – Kunskap till praktik.

Målgrupp
De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polis och andra berörda verksamheter.

Syfte
Syftet är att personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och/eller droger, ska få en adekvat bild av problemens komplexitet och möjligheter till stöd och behandling utifrån aktuell kunskap. Vidare att personalgrupper inom och utanför den egna organisationen ska få en gemensam kunskapsbas som kan bidra till goda förutsättningar för samarbete över huvudmannagränser

Omfattning och tid
Utbildningen omfattar tre heldagar;
Dag 1, torsdagen den 4 oktober – Bergasalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Dag 2, torsdagen den 25 oktober – Bergasalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Dag 3, torsdagen den 22 november – Forumsalen, Campus, Skellefteå

OBS: Det är viktigt uppmärksamma att anmälan innebär deltagande vid samtliga dessa tre tillfällen.

Ingen avgift
Utbildningen är avgiftsfri. Detta har möjliggjorts genom olika former av bidrag från Länsstyrelsen, Skellefteå kommun, Region Västerbotten samt Västerbottens läns landsting.

Deltagaren/arbetsgivaren står själva för resor och lunchkostnad.

Anmälan är bindande och om någon uteblir utan att meddela debiteras 500 kr/dag.
Personer utanför Västerbotten eller med privat arbetsgivare kan delta mot en avgift på 2 400 kronor exkl moms (begränsat antal).

Här är länken till anmälan

För mer information och kontaktinformation för frågor se bifogad pdf nedan.

Skriv ut

20 augusti, 2018 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer