Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Riskbruk, missbruk och beroende – baskurs

Under våren 2015 kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ”Vård och stöd vid missbruk och beroende. Denna tre dagars baskurs bygger på dessa riktlinjer samt den tidigare nationella basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende – Kunskap till praktik.

Syfte
Syftet är att personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och/eller droger, ska få en adekvat bild av problemens komplexitet och möjligheter till stöd och behandling utifrån aktuell kunskap. Vidare att personalgrupper inom och utanför den egna organisationen ska få en gemensam kunskapsbas som kan bidra till goda förutsättningar för samarbete över huvudmannagränser

Omfattning och tid
Utbildningen omfattar tre heldagar;
Dag 1, torsdagen den 28 september – Forumsalen, Campus, Skellefteå
Dag 2, onsdagen den 25 oktober – Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Umeå
Dag 3, torsdagen den 30 november – Forumsalen, Campus, Skellefteå

OBS: Det är viktigt uppmärksamma att anmälan innebär deltagande vid samtliga dessa tre tillfällen.

Ingen avgift
Utbildningen är avgiftsfri. Detta har möjliggjorts genom olika former av bidrag från Länsstyrelsen, Skellefteå kommun, Region Västerbotten samt Västerbottens läns landsting.
Deltagaren/arbetsgivaren står själva för resor och lunchkostnad.
Anmälan är bindande och om någon uteblir utan att meddela debiteras 500 kr/dag.
Personer utanför Västerbotten eller med privat arbetsgivare kan delta mot en avgift på 2 400 kronor exkl moms (begränsat antal).

Anmälan
Anmälningar tas emot till den 6 september 2017 via: https://goo.gl/forms/xlIH9YKILMrp9ABj1
OBS ! Antalet deltagare är begränsat till 110 och anmälningslänken stängs därefter.

Kontaktperson för frågor, återbud etc:
Daniel Örnberg, utvecklingsledare, Region Västerbotten daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

24 maj, 2017 |
Daniel Örnberg
Daniel Örnberg

Kommentarer