Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Klippt ur tidningen Västerbottningen.

Lyssna

Robertsfors är bäst i landet

Robertsfors är bäst av alla Sveriges kommuner på att registrera vård och förebyggande arbete för sjuka äldre. Därför får kommunen drygt 1,4 miljoner kronor i utvecklingsmedel av Sveriges kommuner och landsting.

Robertsfors är bäst av alla Sveriges kommuner på att registrera vård och förebyggande arbete för sjuka äldre. Därför får kommunen drygt 1,4 miljoner kronor i utvecklingsmedel av Sveriges kommuner och landsting.

– Dessutom finns 8 av Västerbottens kommuner med bland landets 36 bästa, säger Åsa Bygdeson, en av utvecklingsledarna vid FoU Region Västerbotten.

Utöver Robertsfors på 1:a plats är Bjurholms på 4:e plats, Norsjö på 5:e, Vännäs på 10:e, Malå på 14:e, Nordmaling på 18 samt Vindeln på 36:e plats av totalt 290 kommuner.

För 2012 får Västerbotten dela på nära 10 miljoner varav 70 procent tillfaller länets kommuner och 30 procent till Västerbottens läns landsting. Av kommunerna får Robertsfors kommun mest med drygt 1,4 miljoner vilket även är mest i Sverige i förhållande till antalet individer över 64 år.

Nådde målnivåer i alla kvalitetsregister
Att Robertsfors får en så stor summa relaterat till befolkningen över 64 år beror på att kommunen nådde alla målnivåer i de olika kvalitetsregistren: Senior alert, svenska palliativregistret samt påbörjat arbete med BPSD registret. Utöver Robertsfors är Sävsjö i Småland enda kommun som nått målen i alla tre registren.

Genom regeringens satsning ”Bättre liv för sjuka äldre” får Sveriges Kommuner och Landsting dela ut så kallade prestationsmedel utifrån hur bra kommunerna registrerar vård och förebyggande arbete för sjuka äldre. Pengarna är ett sätt att stimulera kommunerna till arbete för bättre vård till de sjuka äldre och att använda resurserna på ett effektivt sätt.

– Vi kan se att de kommuner som tidigt satsat egna resurser på kvalitetsutveckling även blir de som erhåller mest ersättning från satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Robertsfors kommun har hittat framgångsfaktorer inom äldreomsorgen och blir en förebild för hela Sverige, säger utvecklingsledarna på FoU Region Västerbotten.

FoU, Region Västerbotten är en stödjande resurs för kommuner och landsting i att förbättra vården för sjuka äldre.

– Andelen äldre ökar och seniorers förväntningar ser annorlunda ut jämfört med för 20 år sedan. Att förebygga fallskador, trycksår, undernäring, att ha korrekt läkemedelsbehandling, en god demensvård samt god vård i livets slut är ekonomiskt fördelaktigt, men de stora vinnarna i ett kvalitetsarbete är våra äldre som får en bättre livskvalitet, säger Åsa Bygdeson.

Fakta nationella kvalitetsregister:
• Senior alert är ett kvalitetsregister där individer +65 som vårdas inom kommun, landsting ska erbjudas riskbedömning. Verksamheten använder registret för att utvärdera sin verksamhet samt strukturerat kunna arbeta med förbättringsområden. Riskbedömning sker på fall, trycksår och undernäring. Alla som registrerar i senior alert har fått dela på 50 miljoner och de kommuner som nådde 90 procent täckningsgrad på särskilt boende korttids fick dela på ytterligare 20 miljoner.
• Palliativa registret innehåller utfall om vården i livets slut under den sista veckan. För att nå målet skulle kommuner/landsting registrera vården vid 70 % procent av alla dödsfall. Utöver det fick kommuner som nådde 60 % brytpunktssamtal dela på ytterligare 20 miljoner. Brytsamtal är ett informerande samtal av en läkare att vårdens inriktning ändrar håll samt att man planerar en individuell vård i livets slutskede.
• BPSD-registret handlar om att via kvalitetsregister kunna arbeta med personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom.
• Svedem är ett kvalitetsregister riktat till primärvård som stöd för uppföljning av demensvården samt att följa nationella riktlinjer inom demensvård. Prestationsersättning här utfaller endast till landstingets primärvårdsenheter som deltar i registret.

Fakta prestationsmedel för utveckling av vård och omsorg för sjuka äldre
Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter tillsammans med regeringen att satsa på utveckling av vård och omsorg för sjuka äldre. Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom ekonomiska incitament ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov och förbättringarna ska leda till:
· Sammanhållen vård och omsorg kring mest sjuka äldre
· Preventivt arbetssätt
· God läkemedelsbehandling för äldre
· God vård vid demenssjukdom
· God vård i livets slutskede

För mer information kontakta:
Åsa Bygdeson, utvecklingsledare vid FoU Region Västerbotten, asa.bygdeson@regionvasterbotten.se, 070 667 57 09
Marie Ernestad, chef för FoU Region Västerbotten, marie.ernestad@regionvasterbotten.se, 070 376 37 07
David Grahn, socialchef, Reobertsfors kommun, 0934 140 32

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

3 januari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer