Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete – är det annorlunda än i större kommuner?

FoU Välfärd, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) inbjuder till en konferensdag med avstamp i CAN:s rapport

På uppdrag av Länsstyrelserna har CAN tagit fram en rapport om småkommunernas ANT-situation och förebyggande arbete. Resultaten visar bland annat att ANT-situationen avseende konsumtion och skador i småkommunerna har haft en sämre utveckling de senaste 10-15 åren jämfört med större kommuner samtidigt som det förebyggande arbetet bedrivs i mindre omfattning. Detta understryker behovet av att förstärka preventionsarbetet.

Under dagen kommer vi att få en presentation av CAN rapportens resultat, ta del av exempel på förebyggande arbete som pågår i några av Västerbottens småkommuner samt gemensamt diskutera och identifiera möjliga förbättringsområden.

Målgrupp Socialtjänst, polisen, elevhälsan, politiker, hälso- och sjukvården, frivilligorganisationer, Svenska kyrkan och andra som är engagerade i ANT-frågor
När Torsdag 31 maj 2018, klockan 10.00 – 15.00. Fika och registrering från klockan 9.30
Var Ansia Resort, Lycksele
Program Hittar du längst ner på webbsidan
Avgift Ingen avgift, kaffe och lunch ingår. Frånvaro utan att meddela återbud debiteras med 400 kronor
Anmälan gör du på den här länken senast 23 maj!
Kontakt Lena Häggström, utvecklingsledare, FoU Välfärd, lena.haggstrom@regionvasterbotten.se

Skriv ut

2 maj, 2018 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer