Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Starka samband mellan riskbruk av alkohol och psykisk ohälsa

Samtliga personer som under en vecka i oktober 2016 besökte den psykiatriska öppenvården i länet erbjöds att besvara en enkät om alkoholvanor, narkotikabruk, erfarenheter av våld med mera och resultaten har samlats i en rapport.

Ur denna framgår bland annat att drygt var fjärde patient som söker den allmänpsykiatriska vården har samtidiga riskabla alkoholvanor och var tionde ett mer uttalat missbruk. De högsta andelarna återfanns i de yngre åldersgrupperna. Endast ett fåtal uppgav sig använda narkotika regelbundet men så många som över 40 procent av den unga kvinnorna hade varit utsatta för någon typ av våld under det senaste året. Samvariationen mellan olika faktorer var betydande.

Studien har genomförts av Annika Nordström, FoU Välfärd, Sofia Elwér, Folkhälsoenheten, VLL och Urban Janlert, Umeå universitet.

Ladda ner rapporten här (pdf)

Skriv ut

7 juni, 2017 |
Annika Nordström
Annika Nordström

Kommentarer