Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Ett barn som gungar och flyger mot himlen
Lyssna

Strategi för hälsa – Umeå Folkets Hus den 28 mars

Den 28 mars samlas  länets förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting/region samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård  för att bidra till att vi  tillsammans kan forma en gemensam strategi för hälsa.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för hälsa som omfattar skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.
Därför bjuder SKL in till en workshop i Västerbottens län för att lyssna och samtala om hur vi kan förbättra hälsan och höja kvaliteten i tjänsterna med utgångspunkt i invånarnas behov.

Datum: 28 mars
Plats Umeå  Folkets hus
Tid:  kl. 10.00-15.00

Lite kortfakta inför Workshop

Inledning
Dagen i morgon inleds med att Peter Olofsson (s) hälsar välkommen till Västerbotten. Peter gör det i  rollen som ordförande i AC Konsensus, dvs. som representant för både landstinget och de 15 kommunerna, inom området hälsa socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, barn och unga vuxna och  äldre
Därefter kommer Dag Larsson (s) ordförande för sjukvårdsdelegationen, SKL att ta vid.

Innehåll:
Programet är varierat: korta muntliga föreläsningar,  filmer, redovisning av statistik, dialog och erfarenhetsutbyte i ”bikupor” m m.

Inspel från Västerbotten under dagen
Maria Falck, enhetschef folkhälsa VLL medverkar med ett kort lokalt inspel från Västerbotten om hälsosamtal i skolan.

Avslutning av dagen
Marie Ernestad, chef vid  FoU Välfärd, Region Västerbotten  kommer att avsluta med att tacka för dagen och överlämna gåvor till medverkande.

För mer information: Marie Ernestad
FoU  Välfärd
070- 376 37 07

Skriv ut

27 mars, 2017 |
Anita Helgesson
Anita Helgesson

Kommentarer