Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Europeiskt samarbete om att minska fallolyckor. Kristina Nordmark, utvecklingsledare, FoU Välfärd vid Region Västerbotten, Dawn Skelton, gästprofessor i åldrande och hälsa vid Manchester University och till höger Åsa Bygdeson, utvecklingsledare, FoU Välfärd vid Region Västerbotten.

Lyssna

SWEDAGE – Åsa Bygdesson och Jeanette Jonsson

– Västerbottens seniorer är bäst på att falla och det är inte okej, utrycker Åsa Bygdeson, utvecklingsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten och projektledare för Fall Int-kampanjen.
– I Västerbotten är förskrivningen av antipsykotiska läkemedel till äldre dubbelt så stor som på Gottland, berättar Jeanette Jonsson, apotekare, Läkemedelscentrum, Västerbottens läns landsting

Mindre läkemedel ger färre fall

– Västerbottens seniorer är bäst på att falla och det är inte okej, utrycker Åsa Bygdeson, utvecklingsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten och projektledare för Fall Int-kampanjen.
Fall Int-kampanjens syfte är att minska fallskador och genomförs tillsammans med Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten och ProFound som är ett europeiskt projekt i att minska fallskador.

Mattkanter och sömnläkemedel farligast
Kvinnor faller mer och vanligaste fallolyckan beror på yrsel och snubbling.
– Vi brukar lite skämtsamt säga att mattkanter kan leda till döden. Men det är bara en del av sanningen, säger Åsa Bygdeson.
Det som sticker ut i Västerbotten är den höga förskrivningen av sömnläkemedel och psykofarmaka till äldre. En sidoeffekt av att minska sömnläkemedel i Västernorrland gav en halvering av fallolyckor och skador av fall.
– Därför inriktar vi årets Fall-kampanj just på behovet av att minska förskrivning av läkemedel, berättar Åsa Bygdeson.
Fallolyckor är en orsak till dödsolyckor, vilket inte är känt hos allmänheten och det tror Åsa Bygdeson till stora delar beror på medias rapportering.
– I och med att man skriver mer om dödsolyckor i trafiken blir det mer känt som dödsorsak.

Risken för fall kan minskas radikalt
Den absolut vanligaste orsaken till fall är minskad styrka i ben, försämrad balans, läkemedel, syn- och hörselförsämring, miljö uti och inne, inkontinens, problem med fötter, näringsintag och andra sjukdomstillstånd.
– Balans- och styrketräning, kontroll av syn och hörsel, allmänt se över hur det ser ut hemma och gå igenom läkemedel är enkla saker som radikalt kan minska risken för fall och skador av fallolyckor, berättar Åsa Bygdeson.
I årets Fall Int-kampanj genomförs i alla Västerbottens kommuner och tillsammans sker cirka 160 aktiviteter. Åsa Bygdeson berättar om ett förslag att fallolycker skulle kunna hanteras av försvarsdepartementet som har ett nationellt uppdrag att förhindra olyckor.

Läkemedel bra men andra knep för att sova är bättre
– I Västerbotten är förskrivningen av antipsykotiska läkemedel till äldre dubbelt så stor som på Gottland, berättar Jeanette Jonsson, apotekare, Läkemedelscentrum, Västerbottens läns landsting.

Läkemedel sämre effekt än förväntat
Vården skulle kunna bli bättre på att informera om risker med neuroleptiska, antipsykotiska och sömnläkemedel och att de ibland till och med har större biverkningar än förväntad effekt.
– Vi måste undvika att använda där här läkemedlen som något allmänt dämpande, säger Jeanette Jonsson.
Hon kan också se en ökad risk för stroke och förtida död med olämplig läkemedelsbehandling av de som har en demenssjukdom.
– När man blir aggressiv eller har andra beteenden som behöver hanteras, då vet vi att omvårdnadsfaktorerna har större inverkan än läkemedel, säger Jeanette Jonsson.

Istället för mediciner
Tester visar att korttidsverkande sömnläkemedel endast ger 25 minuter längre sömn och istället ökar risken för att falla. Jeanette Jonsson rekommenderar därför att alltid börjar med ickefarmakologiska metoder som att skriva en sömndagbok fundera över milda läkemedel och att eftersträva korta behandlingstider.
Fall bör också alltid ses som ett symptom på sjukdom eller effekt av läkemedel och därför bör det i samband med ett fall, alltid utvärderas om det finns någon okänd sjukdom, olämpligt läkemedel eller om läkemedelsdoserna kan minskas.

Drinken för bästa sömnen
Andra knep för att sova bättre är att ha en bekväm säng, att sovrummet är svalt och tyst, motion, att vistas ute och undvika tupplurar under dagtid, minska eller undvika alkohol, nikotin och koffein. Studier visar också goda resultat av kognitiv beteendeterapi för att sova bättre.
– Jag brukar tipsa personalen på äldreboenden att göra en energirik drink bestående av bär, mjölk och fett som har bra effekt på sömnigheten, berättar Jeanette Jonsson.

Här skulle Jeanettes recept kunna infogas.

Text och foto: Mariann Holmberg

Skriv ut

7 oktober, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer