Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotograf: Mariann Holmberg

Lyssna

SWEDAGE – Eva Ställdal

– Genom att nyttiggöra forskningen på ett snabbare sätt bidrar till individens och samhällets utveckling, berättar Eva Ställdal, generaldirektör för Forte.

Äldre människor – individer med speciella behov

– Genom att nyttiggöra forskningen på ett snabbare sätt bidrar till individens och samhällets utveckling, berättar Eva Ställdal, generaldirektör för Forte.

Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd och är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Uppdraget består i att finansiera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, följa upp forskningens resultat, stimulera till mer forskning och kommunicera forskningsresultat.

Forte har för 2014 en budget för stöd till forskning på 501 miljoner kronor, varav 85 miljoner är öronmärkta pengar inom området seniorer och hälsa. Eva Ställdal förväntar sig en ökning av forskningsanslaget till upp emot en miljard inom de närmaste fem åren.

En global befolkningsförändring sker, där andelen över 85 år ökar med 350 procent mellan 2010 och 2015. Individens ökade möjlighet att delta aktiviteter som kultur, resor, utbildning och att arbete bidrar till att äldre kommer vara friska högre upp i ålder. Vårdbehovet kan dock bli tyngre, men under en kortare tid.

– Medellivslängden för de som föds 2035 förväntas vara över 100 år och då kommer det vara normalt med fem samtidigt levande generationer, berättar Eva Ställdal.

Hon anser att det är nödvändigt att bryta gränser och använda teknik och kultur på nya sätt. Men också att varje individ behöver ta ett större ansvar för sin hälsa och vård.

Välfärdssektorn behöver också byta från ett kollektivt till ett mer individinriktat angreppsätt.

– Äldre människor är individer och behöver insatser anpassade för sina speciella behov, säger Eva Ställdal.

Text och foto: Mariann Holmberg

Skriv ut

7 oktober, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer