Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotograf: Mariann Holmberg

Lyssna

SWEDAGE – Jonas Gumbel

– Kan vi designa det goda åldrandet? undrar Jonas Gumbol, programansvarig för hälsa vid Stiftelsen Svensk Industridesign, som arbetar med att föra ut kunskap om nyttan att i högre grad använda design i samhället.

Design för det goda åldrandet

– Kan vi designa det goda åldrandet? undrar Jonas Gumbel, programansvarig för hälsa vid Stiftelsen Svensk Industridesign, som arbetar med att föra ut kunskap om nyttan att i högre grad använda design i samhället.
Design används nuförtiden i en mängd sammanhang som har betydelse för en god hälsa, exempelvis eHälsokonton i appar för att hantera träning, kost och hälsa och att man nu kan fota sitt utslag och skicka en bild till vården.

Jonas Gumbel berättar att Apotekets lista på självtester växer och att man kan göra ganska avancerade saker hemma som tidigare var ett privilegium för vården.
– Drömscenariot är att vården vet vilka tester som är tillförlitliga och på så sätt skapar bekvämlighet för patienten samtidigt som det blir en avlastning för vården.
Design används av många företag som låter människor tanka in kreativitet och skapande kraft. M&M låter sina kunder designa sin förpackning, hos Lego kan kunder anpassa en legomodell som passar individens liv just nu ”dreamt by me, built by med and designed by me”.
– Tänk om brukare och patienter på liknande sätt skulle kunna påverka sin egen lösning, säger Jonas Gumbel.
Avanza bank insåg att de behövde sina kunder för att göra världens bästa banktjänst och skapade en förslagslåda, där kunderna även kunde gilla eller ha synpunkter på varandras förslag.
Ett annat exempel är ett rehabiliteringsprogram i Mexiko som under 90-talet utvecklades genom WHO. Programmet byggde på utveckling av metoder och hjälpmedel ur så kallad spontan rehabilitering som man förpackade i en manual och översatte till ett 40-tal olika språk.
– Det vore konstigt om inte våra äldre i Sverige också hade en massa smarta lösningar på hur man gör bäst. En uppskattning är att allt rehabiliteringsbehov skulle kunna täckas av individer på lekmannanivå, säger Jonas Gumbel.

Tuben som inte gick att klämma ur
Ett företag ville utveckla världens bästa psoriasiskräm och inkluderade patienter i utvecklingen. Vid utvärderingen kom det fram att ingen av patienterna använde krämen som de varit med att ta fram. Hindret var att tuben inte gick att klämma ur.
– Det här visar att kunderna måste vara med i hela processen för att det ska bli rätt, säger Jonas Gumbel

Städning under trevliga former
Omhändertagandekulturen där medarbetare i vård och omvård använder metoder där de känner sig duktiga i sitt jobb kanske inte alltid fungerar som man tänkt.
– Att göra ett bra jobb handlar inte alltid om att göra rent, det kan likaväl innebära att man städar hemma hos en person under trevliga former, säger Jonas Gumbel.
En ny kultur behöver utvecklas som bjuder in till ett ömsesidigt och dubbelriktat partnerskap. Professionella behöver möta de som använder välfärdens tjänster och Jonas Gumbel menar att båda parter är ovärderliga för att skapa en effektiv service med förbättrade resultat.

Billigare med test i prototyp
Design är en process som används inom många verksamheter i förbättringsarbete.
– För det allra mesta startar det utifrån individens behov där personal och brukare även får titta efter dolda behov om inte är direkt uppenbara, berättar Jonas Gumbel.
Observationer, djupintervjuer och ibland kameror kan användas. Effektivt är också att bygga upp prototyper för exempelvis miljöer där multidisciplinära team, exempelvis brukare, personal och experter får testa och komma med synpunkter innan det verkliga bygget startar.
Han visar hur ett sjukhus i Helsingfors satte upp väggar med skalenliga kartongdelar, släppte in personalen som kunde flytta runt miljöerna och testa hur processerna fungerade i ett verkligt sammanhang.

Text och foto: Mariann Holmberg

Skriv ut

7 oktober, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer