Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotograf: Mariann Holmberg

Lyssna

SWEDAGE – Töres Theorell

– Inte fan blir man frisk av kultur, eller kultur är som samhällets immunsystem är två helt olika sätt att se på kulturens betydelse för människors hälsa, berättar Töres Theorell, professor och stressforskare vid Karolinska Institutet.

Mer livskraft av kulturupplevelser

– Inte fan blir man frisk av kultur, eller kultur är som samhällets immunsystem är två helt olika sätt att se på kulturens betydelse för människors hälsa, berättar Töres Theorell, professor och stressforskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitets stressforskningsinstitut.
Under sin forskning har Töres Theorell mött människor som inte vill veta hur det går runt i hjärnan. De har uttryckt en önskan om att ha kvar sin naiva upplevelse av konsten. Men Töres Theorell kan inte se något motsatsförhållande mellan kunskap och upplevelse.
– Det kan aldrig vara fel att veta hur vi blir manipulerade av kultur eller vilken kultur som gör oss sjukare. Om vi dessutom får veta vad som fungerar för patienten och förbättrar folkhälsan, då kan jag inte sen något negativt, säger Töres Theorell.

Kultur som förstärkare
Han beskriver hur kultur adderar och förstärker det som händer i samhället.
– Grundbulten är att impulser går in i känslohjärnan som kan överrumpla förnuftet och människan reagerar med beteenden och kroppsliga reaktioner, säger Töres Theorell.
På 80-talet genomfördes en undersökning på ett äldreboende där boende på den ena avdelningen fick vara med om kulturaktiviteter. Genomgående fick de boende bättre omsättning av kolhydrater, mer uppbyggande hormoner och ett ökat deltagande i alla typer av sociala aktiviteter.

Kultur för bättre liv och hälsa
En annan studie handlade om bilder där äldre fick besök en gång i veckan under fyra månader då man utifrån en bild väckte känslor och minnen till liv. Gruppen som fick jobba med bilder hade klart förbättrade sociala och psykiska mönster. En oväntad bieffekt var att man kunde minska på användningen av laxermedel.
– När människor blir kreativt upplivade, då fungerar också tarmen bättre. Jag blir bestört när jag hör kulturvetare göra sig lustiga över det, säger Töres Theorell.
Andra exempel är att äldre som sjunger en gång i veckan har bättre hälsa än jämförelsegrupper och kulturaktiviteter på arbetsplatser ger skydd mot utbrändhet.
Chefer som deltog i ett konstnärligt program upplevdes mer engagerade av de anställda än en jämförelsegrupp som fick mer traditionell pedagogik.
– Om vi inte använder kultur på det sätt som vi borde göra, utifrån den kunskap som existerar, då gör vi samhället en otjänst, uttrycker Töres Theorell.

Text och foto: Mariann Holmberg

Skriv ut

7 oktober, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer