Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Annika Nordström, forskningsledare – missbruk och beroende och Paula Taube, socionom, leg psykoterapeut och auktoriserad specialist i klinisk sexologi, Norrlands universitetssjukhus.

Lyssna

Ta kontrollen över sin sexualitet

– Sexualitet berör oss alla, ger en känsla av liv och när det blir en tvångsmässig handling kan inge både skuld och skam, säger Paula Taube som möter människor, ofta par, som behöver hjälp att komma vidare med sin sexualitet.

– Sexualitet berör oss alla, ger en känsla av liv och när det blir en tvångsmässig handling kan inge både skuld och skam, säger Paula Taube som möter människor, ofta par, som behöver hjälp att komma vidare med sin sexualitet.

Paula Taube, socionom, leg psykoterapeut och auktoriserad specialist i klinisk sexologi, Norrlands universitetssjukhus, föreläser om att återta kontrollen över sin sexualitet.

Missbruk ett diskuterat begrepp
Hon har valt att använda begreppet sexmissbruk utifrån hur människorna hon möter beskriver sitt problem. Andra vanliga begrepp är sexuellt beroende, tvångsmässig eller impulsiv sexualitet och hypersexualitet.
I sitt arbete träffar Paula Taube i huvudsak män, som ofta kommer efter påtryckningar från en närstående. Personen kan ha ljugit om sitt beteende under en längre tid och upplever att det är jättejobbigt att förklara vad man gör.
– Upptäckten innebär ofta en kris för partnern, men att behandla någon som inte själv upplever sitt beteende som problematiskt är dock inte möjligt och samtalen sker därför oftast med tillsammans i par.

Ångestreducerande blir ångestskapande
En sexmissbrukare kan ha olika typer av bakomliggande problem och då ända från tonåren. Ett sexmissbruk kan börja som en frison i ett stökigt liv där man drar sig undan, en slags flykt, en plats där man får vara ifred med sig själv. Med åren kan beteendet eskalera och man behöver starkare stimuli.
– Det som från början upplevdes ångestreducerande kan bytas till att bli ångestskapande, säger Paula Taube.

Sexberoende kan vara många olika typer av beteende kopplat till sex, exempelvis onani kopplat till porr, att man köper eller säljer sex, många tillfälliga partner, tvångsmässig sexualitet inom paren och ett förhållande där den ena driver på och den andra underordnar sig.

Bland seminariedeltagarna är det många som i sitt arbete möter människor som har ett problematiskt förhållande till sin sexualitet, men det är ofta i kombination med droger eller andra substanser. Paula Taube framhåller att kemiska beroenden eller missbruk alltid måste behandlas först.

Anknytningsproblem och ensamhet
Problem med anknytning och en känsla av ensamhet lyfter Paula Taube som något väldigt vanligt bland människor med en problematisk beteende kring sex.
– Sexualiteten har blivit något av en vän och en trygghet och något man kan ha svårt att släppa taget om, trots att man samtidigt känner både skuld och skam.

Mer hångel
Porr kan också vara ett hinder för att närma sig sin partner. I och med att det är något man gör när man är själv på nätterna, kan det även innebära för lite sömn och att man inte är närvarande på jobbet. I och med att porren är lättillgänglig kan unga få en felaktig bild av att närhet är synonymt med sex.
– Ibland tänker jag att vi skulle behöva mer hångel, en ickesexualiserad närhet, säger Paula Taube.
Par som går i behandling hos Paula Taube får ofta ordinerade sensoritetsövningar med överenskommelse om att det inte ska leda till sex.

Föredraget ingick i seminariet Kan man missbruka allt, som ägde rum den 16–17 september 2014 på Folkets hus i Umeå.

Läs mer om seminariet
Läs om Köpberoende
Läs om Beroende som fenomen, kan man missbruka allt?

För mer information om seminariet
Annika Nordström, forskningsledare – missbruk och beroende, 072 526 57 32, annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Daniel Örnberg, utvecklingsledare – missbruk och beroende, 070 575 75 81, daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

17 september, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer