Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Viktoria Skoog fil dr i socialt arbete vid FoU Västernorrland höll en mycket uppskattad föreläsning om instabilitet i samhällsvården.

Lyssna

Västerbotten gör skillnad för de placerade barnen

Under en strålande dag i oktober samlades totalt sex kommuner i länet på Ansia i Lycksele för att berätta om deras förbättringsarbete kring de placerade barnen i länet - En bra start i livet!

Under en strålande dag i oktober samlades totalt sex kommuner i länet på Ansia i Lycksele för att berätta om deras förbättringsarbete kring de placerade barnen i länet – En bra start i livet!
Alla kommuner erbjöds hösten 2012 att göra en processkartläggning för att kunna identifiera aktuella förbättringsområden för respektive kommun. Områden som tagits upp har varit allt ifrån rekrytering av familjehem, samtalsmetodik till mindre barn som omplacerats, minska oplanerade avbrott, etcetera.
Mindre risk att behöva byta familjehem
Den skillnad som arbetet hittills åstadkommit är till exempel förbättrade rutiner vid uppföljningen av placerade barn. Därmed har risken minskat  för att barnen måste byta familjehem. Flera kommuner har ökat sina kunskaper i hur man samtalar med små barn för att de ska bli mer delaktiga. En kommun har arbetat hårt med att rekrytera fler familjehem i den egna kommunen. Detta leder till en helt annan möjlighet att följa upp placeringarna men även minskade kostnader för kommunen.
– Att vara med i  förbättringsarbetet har varit en ”lärresa” och ett fantastiskt sätt att arbeta säger Lena Backlund, Lycksele kommun.
– Vi har ett tydligt uppdrag, det är efterfrågat från både politiskt och tjänstemannahåll att prioritera detta område. Det gör det lättare att arbeta med en förståelse att det kräver resurser, samtidigt som det kan ställa lite krav på snabba resultat säger Ingrid Andersson, Lycksele kommun.
Vikten av att förstå vad barnen tycker
Viktoria Skoog fil dr i socialt arbete, FoU Västernorrland var inbjuden och hade en mycket uppskattad föreläsning om
instabilitet i samhällsvården.
”Att lyssna till hur barnen uppfattar sin situation hjälper oss att förstå vad barnen anser sig behöva och varför barnen agerar som de gör” var ett budskap som tydligt kom fram under Viktorias uppskattade föreläsning.
Nationellt uppdrag
Det finns ett nationellt uppdrag från Sveriges kommuner och landsting sedan 2011 att förbättra uppföljningar kring de placerade barnen i landet. Bakom denna satsning ligger barnavårdsutredningen till grund som visade på brister runt de placerade barnen och uppföljningar.  Under året 2012 gick ett erbjudande ut från FoU Västerbotten till länets alla kommuner att arbeta med förbättringsområden. Totalt sju kommuner ville delta och vid spridningsseminariet på Ansia deltog alla team utom ett som avbrutit arbetet på grund av omorganisationer i deras kommun. Utöver deltagare i teamen var politiker och tjänstemän inbjudna att delta.
SKL har uppmärksammat förbättringsarbetet kring barn och unga som pågår i Västerbotten. Vi har fått ett uppdrag på nationell nivå att utbilda regionala utvecklingsledare inom barn och unga i förbättringskunskap säger Kristina Nordmark utvecklingsledare FoU Västerbotten.
Det har varit en mycket intressant och kreativ dag. Förbättringsarbeten, erfarenheter och idéer har utbytts mellan deltagande kommuner. Nya kontakter knyts och nätverk skapas som ger kraft till länet
/Åsa Bygdeson utvecklingsledare FoU Västerbotten
Kontaktperson Margaretha Hägglund 070/563 37 09
Skriv ut
16 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer