Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten satsar stort för att minska antalet fallolyckor

Fallolyckor bland äldre är ett stort nationellt problem och Västerbotten ligger över genomsnittet för fallskador. Skadorna orsakar stort lidande för den som drabbas och höga kostnader för samhället.

Fallolyckor bland äldre är ett stort nationellt problem och Västerbotten ligger över genomsnittet för fallskador. Skadorna orsakar stort lidande för den som drabbas och höga kostnader för samhället.

– Den nuvarande situationen är inte acceptabel, säger Tomas Hedström, chef för äldreomsorgens utvecklingsenhet på Skellefteå kommun och ordförande för Ledningskraft.

Landstinget och länets kommuner arbetar aktivt för att minska antalet fallolyckor, bland annat genom den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Satsningen ger stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete som ska leda till bättre kvalitet i vård och omsorg om sjuka äldre.

Chefsteamet Ledningskraft, med representanter från kommunerna och landstinget, ingår som en del i satsningen för att koordinera och stötta förbättringsarbetet.

– Vi måste se till att våra gemensamma resurser kommer till största möjliga nytta för medborgarna. En arbetsgrupp inom Ledningskraft har bland annat fått i uppgift att identifiera vilka vägval Västerbotten måste göra för att vända trenden med fallolyckor bland äldre, berättar Tomas Hedström.

Att arbeta förebyggande med fallskador är inte något nytt i Västerbotten. Runt om i länet pågår flera förebyggande insatser, till exempel läkemedelsgenomgångar, hembesök, riskbedömningar där åtgärder sätts in vid identifierade risker samt balans och styrketräning för äldre personer.

– Genom Ledningskraft kommer vi att jobba ännu mer systematiskt och samlat än vi tidigare gjort. Jag är övertygad om att det kommer få resultat, säger Tomas Hedström.

– Att minimera antalet fallskador är en vinst för samhället med minskade kostnader, men den allra största vinsten är de enskilda människornas ökade livskvalitet, säger Tomas Hedström.

För mer information kontakta

Tomas Hedström, chef för äldreomsorgens utvecklingsenhet, Skellefteå kommun och ordförande Ledningskraft
tomas.hedstrom@skelleftea.se
070-697 36 03

Elenor Granström, samordnare Ledningskraft
elenor.granstrom@vll.se
070-323 97 56

Marie Ernestad, chef FoU Västerbotten och deltagare i Ledningskraft
090-16 37 07, 070-376 3707
marie.ernestad@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Emma Johansson, kommunikatör Region Västerbotten
emma.johansson@regionvasterbotten.se
070-664 57 74

Skriv ut

20 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Bättre liv för sjuka äldre
  Bättre liv för sjuka äldre är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Regeringen om att satsa på utveckling av vård och omsorg om sjuka äldre. Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom ekonomiska incitament ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov.

  Bättre liv för sjuka äldre innehåller fem målområden: sammanhållen vård och omsorg, preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling för äldre, god vård vid demenssjukdom och god vård i livets slutskede.  

  I Västerbotten drivs Bättre liv för sjuka äldre av Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting.

 • Fallskador
  Hög ålder innebär ökad risk för fallolyckor. Dessutom är risken för svåra konsekvenser som höftledsfrakturer eller för tidig död större om du är äldre.

  Personer 80 år och äldre som råkat ut för fallskador som lett till sjukhusvistelse 2011
  I Västerbotten: 7,1 per 1000/invånare
  I riket: 6,1 per 1000/invånare
  Statistik från Socialstyrelsen

  På Norrlands universitetssjukhus sökte 2 835 individer 65 år och äldre vård för fallskada 2009-2010. Nästan hälften av dem lades in på sjukhuset för vidare vård, vilket resulterade i 21 040 vårddygn.
  Statistik från Norrlands universitetssjukhus

Kommentarer