NYHETER 2022-09-29

Genomfartsförbud på Petrus Laestadius väg från 3 oktober

Från och med 3 oktober och ett år framåt införs ett genomfartsförbud för motortrafik på Petrus Laestadius väg. Förbudet gäller en begränsad sträcka och parkeringar kommer vara tillgängliga. Trafiksituationen för bilister och bussars är bland annat anledningen.

En kartbild över avstängningsområdet på Petrus Laestadius väg.

Förbudet gäller under dagtid på vardagar mellan 07-18 och omfattar en begränsad del av Petrus Laestadius väg. Kollektivtrafik, taxi och moped klass 1 berörs inte av förbudet. 

Parkeringar fortsatt tillgängliga

Genomfartsförbudet påverkar inte befintliga parkeringsytor längs sträckan och på universitetsområdet.

Bakgrund

Den 16 juni 2022 tog tekniska nämnden i Umeå kommun beslut om att införa ett genomfartsförbud för en del av Petrus Laestadius väg. Busstrafiken på sträckan är betydande och under morgon- och eftermiddagsrusningen är framkomligheten begränsad med många privatbilister längs vägen. Trafiksituationen skapar köer och förseningar. Det rör sig också många oskyddade trafikanter i området; fotgängare och cyklister.

I september nästa år kommer avstängningen utvärderas genom analys av bland annat trafikmätningar, mätning av körtid och uppföljning av skadestatistik. Därefter kommer Umeå kommun besluta om att avsluta, förlänga eller permanenta åtgärden.

Läs mer om genomfartsförbudet på Umeå kommuns hemsida.

Tillbaka till nyhetslistan