Roger Bodén

Projektledare och forskare med inriktning på patientnära analys och diagnostik på distans. Koordinator och handledare för forskningsprofilen vid Luspengymnasiet i Storuman.

Bakgrund

Civ.ing. och tekn. dr. i teknisk fysik, Uppsala universitet. Har forskat på miniatyriserade komponenter och system för tillämpningar inom rymd, miljö och medicinteknik vid Uppsala universitet och Stanford University. Erfarenhet av entreprenörskap.

Forskning

  • Teknik för avancerad patientnära diagnostik i virtuella hälsorum

Vetenskapliga publikationer

 https://scholar.google.com/citations?user=nzXjttQAAAAJ&hl

Roger Bodén Projektledare, forskare
E-post
roger.boden@regionvasterbotten.se
Mobil
070-336 28 38