Projekt

På Glesbygdsmedicinskt centrum bedrivs stor del av verksamheten i projektform. Vi har därmed byggt upp en gedigen kompetens vad gäller projektledning, projektadministration och projektarbete, samt inte minst att ansöka om projekt och hitta olika finansieringsformer.

Det virtuella hälsorummet i Slussfors
Det virtuella hälsorummet i Slussfors, ett exempel på våra genomförda projekt
Foto: Jan Lindmark

Studentprojekt

Vi handleder läkarstudenter på termin 10 samt sjuksköterskestudenter på C- och D-nivå. Har du en projektidé med anknytning till glesbygdsmedicin som du skulle vilja genomföra är du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@regionvasterbotten.se.

Doktorandprojekt

För tillfället bedrivs fyra doktorandprojekt hos oss. Vill du veta mer om något av dessa projekt är du välkommen att kontakta respektive person direkt. 

Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård

Lena Kroik, lena.kroik@regionvasterbotten.se, sjuksköterska

Sjukstugemodellen

Mante Hedman, mante.hedman@regionvasterbotten.se, distriktsläkare

Att leva med stomi - utgör glesbygd extra utmaningar?

Simon Näverlo, simon.naverlo@regionvasterbotten.se, AT-läkare

Dietist på distans - en möjlighet för framtidens vård

Sarah Persson, sarah.d.persson@regionvasterbotten.se, dietist