Samverkan

Glesbygdsmedicinskt centrum har ett samarbetsavtal med Northern Ontario School of Medicine i Kanada samt Charles Darwin University i Australien, där vi gemensamt arbetar med forskning och utveckling inom glesbygdsmedicin.

I detta ingår utbyte av forskarstudenter på olika nivåer, just nu har vi till exempel besök av en doktorand från Kroatien. På GMC har vi dessutom de kommande tre åren en gästprofessor från Australien.

Utöver detta samarbetsavtal ingår Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsö i det rurala nätverk vi bygger tillsammans med våra vänner från Australien och Kanada. GMC har också samverkan med Centre for Rural Health i Skottland. I olika projekt har vi även samarbetspartners på Island, i Finland, Indonesien, Kenya och fler är på ingång.