Vård och omsorg på distans

Vård och omsorg på distans, inklusive E-recept över landsgränser, är ett prioriteringsprojekt inom ramen för det Svenska ordförandeskapsprogrammet för Nordiska Ministerrådet 2018-2020.

Syftet med projektet är att förbättra den nordiska befolkningens tillgänglighet till god vård och omsorg, samt skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Tre block

Huvudprojektet Vård och omsorg på distans består av tre block:

  • Kartlägga Nordiska distanslösningar inom vård och omsorg
  • Identifiera metoder & verktyg för att implementera distanslösningar
  • Utlysning till regioner och kommuner för stöd till implementering

Besök projektets webbplats

Niclas Forsling Projektledare
E-post
niclas.forsling@regionvasterbotten.se
Telefon
073-076 33 32