Umeåregionen

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att invånarna har tillgång till bästa möjliga hälsa, vård och omsorg, både idag och i framtiden. Invånarnas behov sträcker sig ofta över organisationsgränserna och god samverkan dem emellan avgör ofta utfallet.

En organisation för arbetet med en omställning till god och nära vård i Umeåregionen har nu tagit form. Den 28 februari kommer representanter från regionen och kommunerna att träffas för att hitta former för framgångsrikt samarbete på kort och lång sikt.

Innehållet på sidan uppdateras och mer information kommer inom kort.