Röster om God och nära vård

Inom Region Västerbotten samverkar vi på olika nivåer med länets kommuner. I spetsen av arbetet med att förflytta vården närmare patienten och skapa förutsättningar för en god och nära vård för våra invånare har vi vår ledning inom hälso- och sjukvården. Hör vad nyckelpersoner inom Region Västerbotten har att säga om arbetet.

 

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Camilla Andersson, områdeschef närsjukvård Skellefteå.

Peter Berggren, områdeschef närsjukvård Lycksele och Södra Lappland.

Jennie Liling Ståhl, områdeschef närsjukvård Umeå.

Magnus Hedström, områdeschef länssjukvård område 1.

Ulrika Bergström, områdeschef länssjukvård område 2.