Nyheter

14 feb 2020

God och nära vård i fokus

Under förra veckan hölls informationsträffar på temat God och nära vård i Umeå, Lycksele och Skellefteå för läkare inom Region Västerbotten. Bland talarna fanns Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh från Regeringskansliet som berättade om sina respektive utredningsarbeten som ligger till grund för den stora omställning som svensk hälso- och sjukvård står inför.

11 feb 2020

Överenskommelse om en God och nära vård 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.

10 feb 2020

Stärkt samarbete mellan region och kommun ska främja bättre hälsa, vård och omsorg för invånarna

Region Västerbotten signerade igår innovationspartnerskap med Umeå kommun. Syftet är att tillsammans kunna skapa en bättre hälsa, vård och omsorg för våra invånare.