Jämställd och jämlik vård

Det finns många motiv för att sträva efter en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård. Rättvisa, rättigheter och skyldigheter är viktiga, men även grundläggande mänskliga värden och våra möjligheter att utnyttja vår fulla potential. När hälso- och sjukvården är jämlik och jämställd så är den samtidigt ändamålsenlig, personcentrerad och kostnadseffektiv.

Två av regionens övergripande mål är uppnå bättre och jämlik hälsa och god och jämlik vård. Det ska bland annat uppnås genom att arbeta med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt och ur ett genusperspektiv samt att säkerställa jämlik vård i hela länet.  

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se
Mobil
070-524 83 65