Samisk hälsa

Att arbeta med samisk hälsa är ett av våra uppdrag. Vi utvecklar förutsättningarna för att kunna ge en god hälsovård till den samiska befolkningen i Sverige.

I arbetet ingår utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt då kunskapen är knapphändig om vårt urfolk samer, deras livssituation, kultur och hälsosituation. Arbetet är regionövergripande med framförallt de norra regionerna men också i nära samarbete med Sametinget och andra samiska organisationer.

Anette Edin-Liljegren Forskningssamordnare
E-post
anette.liljegren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-645 71 97
Telefon
0951-267 72