Kunskapsnätverk för samisk hälsa

Projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården.

Illustration Nätverket för samisk hälsa

Prioriterade vårdområden för hela projektet är primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och geriatrik. Sedan tidigare har Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen en gemensam överenskommelse – att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi.

Överenskommelsen integreras i kunskapsnätverkets arbete och innebär bland annat att ett särskilt fokus ska läggas på att gemensamt förebygga självmord och självmordsförsök i den samiska befolkningen.

Projektmål

Under projekttiden (2017–2019) ska kunskapsnätverket:

 1. etablera samisk hälsa och öka kunskapen om den samiska kulturen i verksamheterna …
  … genom utbildningsinsatser för politiker och anställda inom region och region. Vi arbetar med olika modeller för vårdens olika behov och målgrupper: workshops, seminarier och e-utbildning.

 2. mobilisera och utveckla samisk kompetens …
  … genom att inrätta samiska personalnätverk. Varje region/region ska utarbeta en plan för hur samisk kompetens kan tillvaratas av organisationen.

 3. formulera en gemensam strategi för samisk hälsa …
  … som ökar tillgången på kultur- och språkanpassade tjänster. Dialoger med samer, patienter och vårdanställda blir centrala i denna process. Mindre pilotprojekt genomförs under projekttiden.

 4. föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden.
  Hur ska kunskapsnätverket organiseras efter projekttiden och vilken roll ska det ha? Hur kan ett framtida centrum för samisk hälsa se ut?

Projektets parter

Kunskapsnätverket för samisk hälsa omfattar Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Regionen Dalarna. Nätverket har en styrgrupp och en politisk referensgrupp bestående av representanter från regioner/region, Sametinget och samiska aktörer.

Elin Bergarp Huvudkoordinator
E-post
elin.bergarp@regionvasterbotten.se
Mobil
072-451 97 09
Laila Daerga Koordinator Västerbotten
E-post
laila.daerga@regionvasterbotten.se
Mobil
070-214 97 07
Lotta Omma Koordinator Norrbotten
E-post
lotta.omma@norrbotten.se
Mobil
070-271 00 19
Ann-Jeanett Stål Koordinator Dalarna
E-post
annjeanett.stal@LTdalarna.se
Mobil
070-569 03 12
Sofia Kling Koordinator Jämtland Härjedalen
E-post
sofia.kling@regionjh.se
Mobil
063-14 76 22
Kia Flykt Koordinator Jämtland Härjedalen
E-post
kia.blomkvist@regionjh.se