Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Den 20 januari föreläser Jan Axelsson från TV4 på Västerbotten på Grand Hôtel

Vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel kommer Jan Axelsson att bland annat prata om internationell grävande journalistik från Västerbotten.

Skriv ut
6 januari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Temat för Västerbotten på Grand Hôtel 2014 är Kulturdriven tillväxt.

  Kulturdriven tillväxt handlar om att genom kultur och kreativitet vitalisera en region, framtidssäkra dess attraktionskraft och skapa ett innovationsklimat som främjar hållbar utveckling, mänsklig såväl som ekonomisk. Kultur i den betydelse som spänner över allt från konst och friluftsliv till teknik, mat, idrott och demokrati.

  Utgångspunkten är det tydliga sambandet mellan kultur, öppenhet, innovationer och alla former av tillväxt i ett modernt samhälle.

  Kultur skapar engagemang och sätter igång tankar och diskussioner, föder dynamik och garanterar ständig förändring i vilken möjligheter, idéer och innovationer uppstår. En väl utbyggd kulturell infrastruktur skapar en plats som har förmågan att agera istället för att reagera.

  Modern kulturstrategi syftar till att uppmuntra samarbete och samhandling, över alla gränser, och bygga en atmosfär som attraherar talanger, idéer och kapital och ger de bästa förutsättningarna för morgondagens ekonomi – tankens ekonomi.

  Kulturdriven tillväxt spås bli framtidens största motor för utveckling och framgång och därför är fantasi, idéer och innovationer morgondagens viktigaste råvara – vartefter det blir vanskligare att konkurrera med produktion.

  Kultur och kreativitet kommer att bli synonymt med tillväxt – givetvis till nytta för alla samhällets delar och ytterst för medborgarna. Regionens investering i Europas kulturhuvudstad är därför inte en kortsiktig satsning på att attrahera tillfälliga besökare till landet utan en spännande modell för att bygga en modern nordlig region med kulturen som drivkraft.

  Kulturhuvudstadsåret är en hävstång för långsiktig och hållbar utveckling i Umeå, Västerbotten, norra Sverige, men även nationen som helhet och Europa.

Kommentarer