Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Framtidens gruvnäring debatteras

Georange, intresseorganisation för gruv-och metallindustrin, intar Grand Hôtel i dag. 310 personer är anmälda till dagens seminarier.


Georange
, intresseorganisation för gruv-och metallindustrin, intar Grand Hôtel i dag. 310 personer är anmälda till dagens seminarier. Tyvärr kommer inte Stefan Löfven, partiledare för S. Han ersätts i sista stund av Ola Asplund, utredningschef på IF Metall. – Det var länge osäkert om Stefan Löfven skulle komma eller inte. Men jag har full förståelse för att han som nybliven partiledare för Socialdemokraterna uteblir, han har en annan roll nu än som ordförande för IF Metall, säger Lennart Gustafsson, ordförande för Georange. 
Samebyar från Norr-och Västerbotten är också på plats och demonstrerar idag. 


 

Vad handlar ert heldagseminarium Framtidens Gruv-och metallindusti om?

– Vi är en gammal bransch som ligger i framkant. Men vi behöver lyfta frågan om hur vi ska kunna bygga långsiktigt hållbara samhällen. Se på Pajala som har haft en 50-årig nedåtgående trend och som nu får en ny gruva. Kommer Pajala att bli ett attraktivt samhälle att bo och leva i? Vad krävs för att de ska lyckas? Vi har även Kiruna som ska flyttas. Hur gör vi för att Kiruna ska bli en attraktiv miljö. I dag är det närmare 800 personer som är skrivna någon annanstans som flygs in för jobb i Kiruna. Det är frågor som vi ska diskutera.

Vad är Georanges uppdrag?

– Vårt syfte är att lyfta en basnäring och samtidigt diskutera hur den kan bidra till ett hållbart samhälle. Tekniskt och kunskapsmässigt ligger vi långt framme och har hela världen som marknad. Den globala efterfrågan på metaller är stor. Däremot kommer miljökraven att öka. Vi måste kunna hantera markanvändningen på ett bra sätt så vi kan möta behoven från ren-och skogsnäringen samt friluftsliv. Arbetskraften är sedan vår andra stora utmaning, att bygga hållbara samhällen. Förutom att förädla fina plåtar borde vi kunna exportera teknik-och miljökompetens. Det är det stor efterfrågan på ute i världen.Vi publicerade i veckan en debattartikel i Dagens Industri där vi uppmanar regeringen att beakta fyra viktiga frågor:

Tillståndsprocesser: Vi ser stora möjligheter att förenkla tillståndsprocessen utan sänkta ambitionerna avseende miljöskydd. Vi är beredda att betala höjda prövningsavgifter om mark- och miljödomstolarna får ökade resurser.

Kompetensförsörjning: På kort sikt behöver gruvbranschen nyanställa cirka fem tusen personer. Därför etablerar arbetsförmedlingen nu ett nytt kontor i Kiruna. Regeringen bör bistå i arbetet genom resurser och tydliga uppdrag för de myndigheter som arbetar med dessa frågor.

Forskning, utveckling och innovation: Tillsammans med universitet, institut och regering vill vi skapa ett europeiskt Center of Excellence för mineralutvinning och metallframställning i Sverige. Vårt land kan och ska vara i den absoluta världstoppen vad gäller forskning.

Infrastruktur: Vår konkurrenskraft är beroende av en väl fungerande infrastruktur med hög kapacitet. Det är också en förutsättning för att nya gruvor ska kunna öppna. Regeringen bör på basis av kapacitetsutredningens kommande rapport i samråd med oss utveckla en handlingsplan som tillgodoser näringslivets samlade behov de kommande 15 åren.

Vad hoppas ni att dagen kommer att ge?

– Att skapa mötesplatser för gruvnäringen, det är Georange specialitet. Vi hoppas på en rad nya kontakter, ökad kompetens om gruvnäringen, att seminarierna ska kittla nyfikenheten om branschen och väcka beslutfattares och myndigheters intresse.
– Omkring 12 journalister har accepterat vår pressinbjudan och SVT Samhälle och Fakta kommer att filma hela dagen men det blir ingen direktsändning. Dessutom har några samebyar från Norr-och Västerbotten ansökt om demonstrationstillstånd, jag räknar med att de står utanför Grand Hôtel. Vi välkomnar dem. Det är ju en av våra utmaningar att kunna hantera markanvändningsfrågan. Kan vi inte ha en fredlig samexistens med rennäringen är det ingen idé att vi diskuterar framtiden.

Aktuellt program och talare för Georange 30/1 på Grand Hôtel.

Text: Ingela Hjulfors Berg

Skriv ut
30 januari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer