Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Sveriges största träff för egenanställningsföretag

– Femton egenanställningsföretag från hela landet kommer till Egenanställningsdagen på Grand Hôtel i dag.

– Femton egenanställningsföretag från hela landet kommer till Egenanställningsdagen på Grand Hôtel i dag. Förutom att informera beslutsfattare och myndigheter om Egenanställningskonceptet vill vi diskutera förutsättningarna för att skapa ett gemensamt branschnätverk. Det här är den största gemensamma träffen någonsin, säger Thomas Åberg, arrangör och verksamhetsledare på egenanställningsföretaget Convoy i Umeå.


 Varför arrangerar ni Egenanställningsdagen?

– Convoy vill bidra till att skapa nätverk både regionalt och nationellt mellan egenanställningsföretag i Sverige och ett bra sätt att arbeta nationellt är att samla så många som möjligt till en gemensam dag på Grand Hôtel. Egenanställningsdagen är en aktivitet i Convoys projekt ”Flexibelt entreprenörskap” som är finansierat av EU:s regionala fond tillsammans med Region VästerbottenLänsstyrelsen i Norrbotten.

– Projektets målsättning är att arbeta med att utveckla verksamhet, strukturer och policys som ger stöd i utvecklingen av entreprenörskap genom egenanställning. Det är ett projekt som pågår fram till årsskiftet 2013.

Hur ser programmet ut för dagen?

– Fredrik Arvas inleder med en föreläsning ”Egenanställning i Sverige – en arbetsmarknadsinnovation i tillväxt” där han ger en återblick om konceptets framväxt, historik och nulägesbeskrivning. Allt livesänds via Bambuser på vår hemsida convoynorr.se . ( Kan även ses i efterhand)

– Efter lunch blir det panelsamtal med tidigare biträdande finansminister Sven-Erik Österberg,S, Hans Rothenberg, M, riksdagsledamot och ledamot av Näringsutskottet, Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen och Fredrik Arvas. Temat för samtalet är: ”Hur kan Egenanställningskonceptet bidra till ökad sysselsättning och ökat entreprenörskap i Sverige?”.

– Några viktiga frågor som kommer att ställas är bland annat:  Hur ser samhället på Egenanställning och vad anser panelen vara viktigt att tänka på när konceptet utvecklas vidare i Sverige? Vi inom Convoy tror att det är viktigt att det blir just ett samtal, då en dialog ger bästa förutsättningarna för att hitta hållbara lösningar till nytta för de redan verksamma uppdragstagarna, egenanställningsföretagen och för samhället i stort.

 

Vad gör Convoy?

– Vi är ett egenanställningsföretag som gör det enkelt för människor med en affärsidé att starta och driva verksamhet genom att vi tar hand om det som många uppfattar som krångligt med företagande – startprocessen, inbetalningar av skatter och avgifter, bokföring med mera.  Det ska vara enkelt att komma igång med företagandet. Vi har i dag 115 verksamheter i gång och dessa verksamheter drivs av omkring 140 personer.

– Vi har dock lite vidare ambitioner än att bara hjälpa till med uppdragstagarnas administration.Vi erbjuder även mentorskap, rådgivning och diverse utvecklingsinsatser genom föreläsningar och nätverksträffar för våra entreprenörer. Till exempel skulle fler enskilda egenanställda kunna gå samman och ta större uppdrag tillsammans.

– Ett annat exempel är när vi delade ut pris till årets entreprenör och årets bästa affärsidé. Psykologen Solveig Hildegran blev Årets egenanställda entreprenör och fyra unga designstudenter från Luleå Tekniska Universitet som tog hem titeln Årets affärsidé. De vann med en innovativ produkt i form av en skål med tre delar för beredning, servering och förvaring av livsmedel som distribueras av en nationell aktör.

– Vi är en ekonomisk förening och våra medlemmar är Coompanion VästerbottenCoompanion Norrbotten, Företagarna Västerbotten, Hela Sverige Ska Leva i NorrbottenHushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten samt Länsbygderådet Västerbotten. Alla dessa har ett starkt engagemang för ett ökat entreprenörskap i samhället.

Vad hoppas ni att dagen ska ge?

– Syftet med den här konferensen är dels att sprida kunskap om egenanställningskonceptet till beslutsfattare och myndigheter, dels att om möjligt skapa ett branschnätverk och ta fram ett antal gemensamma frågor att driva. Egenanställning representerar ett koncept som växer i Sverige. Alla vill att vi ska få fler entreprenörer i Sverige, och vi tror att egenanställning är ett sätt att bidra till det.

– Utöver egenanställningsföretag finns även Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen med som åhörare vid konferensen. Vi hoppas de ska få bra information om vad egenanställningsföretag gör och vad vi kan bidra med till arbetsmarknaden Vi hoppas även hitta gemensamma samarbetsfrågor för egenanställningsföretagen, det kan till exempel vara frågor kring A-kassan för företagare.

Text: Ingela Hjulfors Berg

Skriv ut
2 februari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer