Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten på Grand Hôtel 2019 adresserar drivkrafter och konkurrenskraft 

Varje år sätter Västerbotten ett tema för sitt utvecklingsarbete, och den här veckan avslöjas att ”Drivkrafter och konkurrenskraft” blir det tema som presenteras under Västerbotten på Grand Hôtel 2019, och som guidar länet nästa år.

– Konkurrenskraft är summan av en rad samverkande faktorer som Västerbotten adresserat under tidigare årsteman – byggstenar som hållbarhet, kreativitet, inkludering och samverkan. Det här är alltså en logisk fortsättning, där stark konkurrenskraft är ett mål och drivkrafter ett medel för att lyckas, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Innovation och digitalisering är andra viktiga verktyg. Liksom alla former av samarbeten.

Co-creation är nyckeln till framgång, och i alla dessa lyckade samarbeten är hållbarhet en förutsättning.

Samspelet måste vara attraktivt för alla inblandade parter, och det på lång sikt. Först då skapas en atmosfär, en miljö, i vilken alla aktörer vill och kan utvecklas. Först då får vi ut det mesta och det bästa av varje individ, företag och organisation.

What´s in it for you?

Temat lyfter styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter – det som får varje individ, företag och organisation att tända till, på alla cylindrar.

Ju fler drivkrafter som adresseras – desto effektivare blir processen.

Ju fler förhållanden och samarbeten som uppstår – desto kraftfullare blir helheten.

– Allas framgångar och alla framsteg i Västerbotten stärker oss – både som län och som enskilda aktörer. Förmågan att skapa nytta åt, dra nytta av och samverka med varandra är avgörande. Lyckas vi bli våra egna och varandras ambassadörer utvecklar det vår konkurrenskraft på ett närmast exponentiellt sätt, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Fråga alltså inte vad Västerbotten kan göra för dig, fråga vad du kan göra för dem som verkar i din omgivning.

”What ́s in it for you?” är den smarta frågan att ställa i alla förhållanden.

Vad är Västerbotten på Grand Hôtel?

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå. Den 22 januari 2019 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 29:e året, arrangerat av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Ytterligare information och nyheter finns på www.vasterbotten.nu

Mer information

Thomas Hartman, Chef kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten

070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se 

Presskontakt

Olivia Collin, Kommunikatör vid Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

3 oktober, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer