Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Västerbotten på Grand Hôtel under granskning

Vi kan idag läsa om oss i en granskning i media (både VK och tidningen Norran) där vår verksamhet beskrivs. I idag gäller granskningen Västerbotten på Grand Hôtel som vi gör tillsammans med Länsstyrelsen.

Vi kan idag läsa om oss i en granskning i media (både VK och tidningen Norran) där vår verksamhet beskrivs. I idag gäller granskningen Västerbotten på Grand Hôtel där Västerbotten som enda svensk region varit verksam sedan 1991. I år är det alltså 25 års jubileum..

Under tre veckor ställer ett stort antal aktörer från politik, näring, civila samhället och akademi/utbildningsanordnare upp mötesplatser eller deltar i olika aktiviteter på Grand Hôtel. Arrangemanget ingår i ett ekosystem av mötesplatser som vi och olika aktörer bygger tillsammans under året.

Nästa års tema handlar om det gränslösa mötet och hur det hänger samman med innovation och attraktivitet. Det kan handla om hur vi tar hand om kompetens från andra länder, hur kulturella och kreativa näringar kan samverka med basindustri eller hur vi vill utveckla länet genom internationell samverkan. Att få tillfälle att mötas över gränser som sker vid sådana här arrangemang är utomordentligt viktigt för den regionala utvecklingen då det är människor som tillsammans bygger samhället.

För Region Västerbottens del uppskattar vi granskning och att media berättar om vår verksamhet så att fler får lära sig mer om vad vi jobbar med. Exempelvis är det fortfarande många som inte känner till de ansvarsområden vi har och att det regionala utvecklingsansvaret faktiskt övergått från staten till regionala politiker.

Det är just för att vi uppskattar granskning som vi medvetet bjuder med media på våra större arrangemang som Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Det var också därför vi stöttade när representanter för länets journalister och föreningen grävande journalister ville genomföra arrangemanget Gräv 2014 i vårt län. Det är också därför vi slåss för lokal och regional journalistik och genomfört workshops inom området morgondagens medskapande journalistik.

Har du frågor eller funderingar om granskningen står jag till förfogande. Filmen om årets Västerbotten på Grand Hôtel ser du i detta inlägg. Alla föreläsare från årets utgåva av Västerbotten på Grand Hôtel hittar du på www.vasterbotten.nu.

THOMAS HARTMAN
Kommunikationschef

Skriv ut

9 oktober, 2014 |
Thomas Hartman
Thomas Hartman

Kommentarer