NYHETER 2022-08-31

Hållbar och hälsofrämjande ledarskapsutbildning

– Forskning visar att chefer som tar sig tid för reflektion och verbalisering av egna känslor ökar förmågan att anpassa sig, klara av stress samt förbättrar beslutsförmågan och omdömet, berättar HR-konsult Magnus Lövgren. Därför anordnar regionen för tredje gången en ledarskapsutbildning med ledorden hållbart och hälsofrämjande.

Karin Paulander. Foto: Per Strömbro

Karin Paulander, på bilden, är avdelningschef på Palliativ medicin i Skellefteå och har gått utbildningen.

– För mig var det enormt värdefullt att få möjlighet att stanna till och reflektera. Det gav dessutom inspiration till att schemalägga ledningens egna reflektionstid och prioritera den. Allt som oftast glömmer vi bort vår egen arbetsmiljö och att vi ledare också ska orka hela yrkeslivet, säger Karin Paulander.

"Konkreta tips, bra struktur och positivt upplägg med teori och verkliga dilemman" är några av de vitsord som kom från utvärderingen av vårens ledarskapsutbildning. Framför allt så visade utvärderingen på att många av deltagarna tyckte att det bästa var att få träffa andra chefer och personer med samma yrke.

– Att tillsammans med andra chefer få lyfta de dilemman vi ofta ställs inför och få andra perspektiv av de övriga deltagarna är inspirerande. Att sedan testa nya infallsvinklar kan vara just det som hjälper en framåt i processen. Jag tycker det är en viktig utbildning och rekommenderar fler av regionens chefer att gå, avslutar Karin Paulander.

Tillbaka till nyhetslistan