Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt

Hälsa & välfärd.

Aktuell socialpolitik 2018

Region Västerbotten och Norrbottens Kommuner hälsar socialchefer och socialnämndpresidier till den årliga konferensen: Aktuell socialpolitik 2018 som i år hålls i Lycksele 22-24 maj

Handbok för LOKE-modellen

LOKE - LOKal Evidens är en modell för systematisk uppföljning av insatser inom socialtjänstens olika områden. Modellen, som urspungligen utvecklats i Umeå kommun, har fått nationell spridning och används brett som grund för kommuners verksamhetsutveckling.

LOKE – systematisk uppföljning

I höst erbjuder FoU Välfärd ännu en gång LOKE-verkstäder där verksamheter inom
socaltjänstens område får möjligheten att under handledning och genom erfarenhetsutbyte
komma igång med LOKE som modell för systematisk uppföljning.