Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

CC: Eugene Kim

Lyssna

​Skatteväxlingen för hemsjukvården i Västerbotten höjs

AC-konsensus föreslår en höjning av skatteväxlingen mellan landsting och kommuner i Västerbotten för hälso-och sjukvård i hemmet med fem öre från 20 öre till 25 öre från 1 januari 2016. Det innebär att det kan bli en skattehöjning med fem öre i landstinget.

AC-konsensus föreslår en höjning av skatteväxlingen mellan landsting och kommuner i Västerbotten för hälso-och sjukvård i hemmet med fem öre från 20 öre till 25 öre från 1 januari 2016. Det innebär att det kan bli en skattehöjning med fem öre i landstinget.

– Vi har skatteväxlat på länsnivå för att komma så nära som möjligt kommunernas omkostnader i samband med övertagandet av hemsjukvård som skedde från landstinget 2012, säger Bert Öhlund, (S), tidigare ordförande i AC-konsensus. AC-konsensus är ett politiskt samverkansorgan för Västerbotten med representation av ledande politiker inom kommun och landsting. AC-konsensus är en del i Region Västerbotten.

– En höjning av skatteväxlingen för hälso-och sjukvård i hemmet är positivt för kommunmedborgarna, dock kommer det att bli en fråga för landstingsfullmäktige i höst om det blir en skattehöjning av landstingsskatten med fem öre eller inte. Vi kan konstatera att det har varit svårt att genomföra en kontrollstation, men den föreslagna uppgörelsen som ger kommunerna 5 öre är bra men jag ser samtidigt att det inte får bli mindre pengar till landstingets verksamheter, säger Peter Olofsson, (S), ordförande för AC-koncensus och landstingsråd.

Skatteväxling genom kontrollstation

Vid det politiska beslutet 2012 att genom en skatteväxling överföra hälso- och sjukvårdsansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget till kommunerna på primärvårdsnivå, beslöts även att en ekonomisk kontrollstation skulle genomföras ett år efter start. Om resultatet vid kontrollstationen över- eller understeg två skatteören kunde parterna göra nya överläggningar om skatteväxlingen vilket nu har skett. Samtliga parter inom kommun och landsting har nu enats om en höjning med fem öre från 20 öre till 25 öre från och med 1 januari 2016.

Underlaget ingår i det nationella systemet för inkomst- och kostnadsutjämning, vilket innebär att:

– Kommuner med låg skattekraft får samma intäkt per invånare som kommuner med hög skattekraft. (Inkomstutjämning)

– Kommuner med hög andel äldre kompenseras genom kostnadsutjämningssystemet bland annat omfördelar äldreomsorgen varav demografin är den viktigaste faktorn. (Kostnadsutjämning)

– Framtida kostnadsutveckling mildras av medelskattekraftens utveckling

Fakta om avtalet om hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi:

Avtalet avser hälso- och sjukvård i hemmet upp till specialistsjuksköterskenivå. Hemsjukvård för vuxna, planerade och oplanerade hembesök för de som på grund av psykisk, fysisk, intellektuell funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till en vårdcentral, samt rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. Läkaransvaret ligger fortfarande kvar vid hälsocentralerna. En förutsättning för att avtalet kunde antas var att både landstinget och länets samtliga 15 kommuner godkände förslaget till avtal.

 

För mer information:

Peter Olofsson, (S), ordförande AC-koncensus vid Region Västerbotten och landstingsråd, 070-250 05 41

För information om hälso-och sjukvård i ordninärt boende i kommunal regi: 

Anita Helgesson, strateg för vård och omsorg, Region Västerbotten, anita.helgesson@regionvasterbotten.se, 070 577 57 18

BrittInger Högberg, vid staben för planering och styrning vid Västerbottens läns landsting, 070 348 22 02, brittinger.hogberg@vll.se

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforssberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

27 mars, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer