Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

1000 diplomerade Första hjälpare för psykiskt sjuka

– Vissa stunder har jag tvivlat, men nu har vi nått vårt mål, säger Maine Lundberg, projektansvarig och länsdelssamordnare för Umeåregionen vid Region Västerbotten.

Maine Lundberg, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum, Region Västerbotten.
– Vissa stunder har jag tvivlat, men nu har vi nått vårt mål, säger Maine Lundberg, projektansvarig och länsdelssamordnare för Umeåregionen vid Region Västerbotten.

I mars avslutas det pilotprojekt som gett 1000 personer i Västerbotten bättre beredskap i sitt arbete där de möter personer med psykisk ohälsa.
Region Västerbotten har tillsammans med Västra Götaland har varit del i Karolinska Institutets försök att förbättra kunskap om och bemötande av personer med psykisk ohälsa/sjukdom.
– Vi har jobbat enligt en modell utarbetad i Australien som översatts till våra omständigheter i Sverige och Västerbotten, berättar Maine Lundberg.

Handlingsplan ger beredskap att hjälpa till
24 instruktörer har utbildats och certifierats och i par har de anordnat kurser för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om personal inom skola, socialtjänst, räddningstjänst, polis, akutsjukvård med flera.
– Vi använder en handlingsplan med en så kallad minnesramsa som är lätt att komma ihåg, säger Maine Lundberg. Se minnesramsan här nedan.
Hon beskriver att de olika delarna ingår i många andra utbildningar. Men att en tydlig handlingsplan gör att man blir mer benägen att ge hjälp till någon som mår dåligt.
– Än så länge finns ingen statistik om arbetsmodellen kan minska antalet självmord men det ger en tydlig förändring i bemötande och förståelse. Avsikten är att fler ska få stöd i sin omgivning.

Psykiska sjukdomar något som alla möter
Karolinska Institutet ska utvärdera projektet och redovisa resultaten till regeringen som fattar beslut om en fortsättning.
Maine Lundberg hoppas att det kommer införas stort i hela landet och att även människor på arbetsplatser som inte har sjukdom och kris i fokus kan få utbildning.
– Människor med psykiska sjukdomar finns överallt i samhället och utbildningen är användbar för alla, avslutar Maine Lundberg.

Minnesramsa som används i utbildningen bygger på ordet ”BLEUS”
B – Bedöm situationen, ta kontakt
L – Lyssna öppet och fördomsfritt
E – Erbjud stöd och information
U – Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
S – Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

För mer information och för att komma i kontakt med en Första hjälpare:
Maine Lundberg, projektansvarig och länsdelssamordnare för Umeåregionen vid Region Västerbotten, maine.lundberg@regionvasterbotten.se, 070 586 46 34
Karin Melander, länsdelssamordnare för Skellefteåregionen, 070 534 35 63,karin.melander.fh@gmail.com
Egil Sjögren, länsdelssamordnare för södra Lappland och Lycksele, 070 606 32 21, egil.sjogren@lycksele.se

Kontaktuppgifter till tre av de 1000 som gått utbildningen och kan svara på hur de har nytta av att vara ”Första hjälpare” i sitt arbete
Skellefteå: Maria Linatti, sjuksköterska på Bäckgården, 070 5651394
Umeå: Rebecca Larsen, larsen.rebecca@gmail.com, kurator och stödperson i patientnämnden, 070 393 04 26, 090 785 11 59
Umeå: Åse Lindegren, diakon, Svenska kyrkan,ase.lindegren@svenskakyrkan.se, 090 200 26 77

Kort fakta om självmord/suicid
1500 personer begår självmord varje år i Sverige. Maine Lundberg jämför med att 700 dog i Estoniakatastrofen och att vi fortfarande pratar om det hemska i att så många människor dog.
Två tredjedelar av alla som tar livet av sig är män och använder oftare drastiska metoder som skjutning, hängning eller att kasta sig framför ett fordon. Många fall är också kopplade till alkohol och andra droger.
Att färre kvinnor dör av självmord kan bero på att överdosering av läkemedel kan upptäckas i tid.

Fakta om Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten (KunskC)
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum är del i Region Västerbotten.
Sedan 1999 har Socialpsykiatriskt kunskapscentrum fungerat som stöd och kunskapsplattform för kommunernas arbete med psykiskt sjuka. Införandet är kopplat till kunskapsbrister som blev synliga efter psykiatrireformen från 1995 som innebar att psykiskt sjuka flyttade ut från vårdinrättningar till ett liv i samhället.
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum startade först som ett projekt och övergick som permanent verksamhet med stöd från kommunerna, de tre psykiatriska klinikerna och Särskilt Stöd och habilitering VLL . KunskC har ett nära samarbete med intresseföreningarna på fältet. Verksamheten utför också nationella uppdrag och projekt.

Skriv ut

29 mars, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer