Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-03-21 Att gripa in när ett barn riskerar fara illa. Ny lagstiftning

Ny lagstiftning om anmälningsplikt gäller från 2013. Dessutom har regler tillkommit om återkoppling av viss information till anmälaren samt erbjudande av möte då anmälan gjorts. Även i övrigt gäller nya bestämmelser av stort värde för alla inblandande vid samverkan att känna till.

Ny lagstiftning om anmälningsplikt gäller från 2013. Dessutom har regler tillkommit om återkoppling av viss information till anmälaren samt erbjudande av möte då anmälan gjorts. Även i övrigt gäller nya bestämmelser av stort värde för alla inblandande vid samverkan att känna till.

Bland annat finns möjlighet att i vissa fall följa upp efter en utredning, om inga insatser accepteras av den unge eller vårdnadshavaren, när behov av stödinsats finns.

Ny anmälningsplikt, möjlighet till möte med socialnämnden, återkoppling av viss information samt möjlighet för socialnämnden att följa upp, när den unge eller vårdnadshavarna inte samtycker till någon insats.

Och hur ska samverkan kunna se ut för att garantera ett barns stöd och skydd?

Sekretessfrågor vid samverkan upplevs ofta som svåra att hantera. Gränsen är inte helt enkel att dra när det skaavgöras vad som får sägas och skriftligt lämnas ut vid en utredning. Ibland handlar dessa avgöranden om juridiska ställningstaganden, t.ex. vad som får röjas för andra myndigheter eller privata verksamheter som socialnämnden samverkar med. Ibland gäller det etiska överväganden, där grundfrågan är vad som bör sägas eller lämnas ut till annan personal inom den egna verksamheten.

Vid kursdagen redovisas alla förändringar som gäller från nyår. Detta görs konkret med många praktiska exempel. Syftet är att varje deltagare ska få sådana kunskaper som ger ledning i att klara en svår lagstiftning, men även att vid behov kunna utbilda egen personal på hemmaplan eller skapa samverkansdokument på hemmaplan.

Målgrupp

All personal i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, skola, förskola, hälso- och sjukvård samt annan personal som möter barn och unga i sitt arbete, hos myndigheter eller i privat verksamhet.

Tid, plats och avgift

Torsdag 21 mars 2013

Ansia, Lycksele

Kursavgift 1950 kr ex moms

Medverkande

Staffan Olsson, Södertälje, författare och föreläsare i frågor som gäller sekretess, anmälningsplikt samt samverkan för barn.

Anmälan

Anmäl dig här!

Skriv ut
29 januari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer