Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-04-11 Autismspektrumtillstånd – nya diagnoskriterier 2013

Vad kommer det att innebära med en ny utformning av diagnoskriterierna? Kommer Aspergers syndrom, autism, autistiska drag att finnas kvar? Innebär det nya fokus på svårigheter? Kurs i på Ansia i Lycksele den 11 april.

Vad kommer det att innebära med en ny utformning av diagnoskriterierna? Kommer Aspergers syndrom, autism, autistiska drag att finnas kvar? Innebär det nya fokus på svårigheter?

Det talas ofta om problemskapande beteenden hos personer inom autismspektrum. Vad kan beteendet bero på? Vårt förhållningssätt styrs av hur vi tolkar beteenden.

Vad behöver vi veta för att kunna förhålla oss på ett för personen bra sätt? Hur kan vi tillrättalägga tillvaron så den blir begriplig, hanterbar och meningsfull för personer inom autismspektrum, med eller utan utvecklingsstörning?

Målgrupp

Alla som i sin verksamhet möter barn, ungdomar eller vuxna med autism och utvecklingsstörning, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd.

Tid, plats och avgift

Torsdag 11 april 2013

Ansia, Lycksele

Kursavgift: 1950 kr ex moms

Medverkande

Margareta Kärnevik Måbrink är samtals- ochgestaltterapeut, speciallärare och pedagogisk handledare.

Anmälan

Program hittar du ovan till vänster.

Anmäl dig här senast den 14 mars

Skriv ut
26 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer