Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Program LSS 18 april 2013
Lyssna

2013-04-18 Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS

Delta i en högaktuell utvecklings- utbildningsdag med två viktiga ämnen på en dag. Det svåra samtalet med anhöriga/gode män. Vilka kompetenskrav ställer Socialstyrelsen på vårdare? Hur ska vi jobba?

Delta i en högaktuell utvecklings- utbildningsdag med två viktiga ämnen på en dag. Det svåra samtalet med anhöriga/gode män. Vilka kompetenskrav ställer Socialstyrelsen på vårdare? Hur ska vi jobba?

Välkommen till en utbildningsdag där kunskap omsätts till praktiskt handlande! Huvudsyftet är att ge redskapen för att kunna utveckla ett förhållningssätt där personal känner sig förtrogna med vad som är deras uppdrag när de ställs inför svåra etiska dilemman.

När brukare ej själva kan överblicka konsekvenserna av sina handlingar eller önskningar är det viktigt att personalen har möjlighet att diskutera och utbilda sig i vilka konsekvenser de beslut som tas har för brukaren och dess anhöriga.

Målgrupp

Personal som arbetar med omsorg om utvecklingsstörda.

Tid, plats och avgift

Torsdag 18 april 2013

Ansia, Lycksele

Kursavgift: 1950 kr ex moms

Medverkande

Tina Olivemark har lång erfarenhet av samtal från sitt arbete som föreståndare på behandlings- och skolhem. Hon har arbetat med LSS (lagen om stöd och service) sedan lagen kom.

Anmälan

Program hittar du ovan.

Anmäl dig här

Skriv ut
26 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer