Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-10-17–18 Kurs i barnsamtal

Denna kurs är inte inriktad på en speciell barnsamtalsmodell utan är av generell karaktär med mycket anknytning till svensk och internationell forskning om vad som fungerar.

Tid: 17-18 oktober 2013
Plats: Hotel Uman, Umeå

En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla barn har rätt att fritt få uttrycka sina åsikter och bli hörda. Genom barnets berättelse får vi kunskap om hur barnet ser på sina livsomständigheter, något som är nödvändigt för att förstå hur vi bäst kan hjälpa. För att kunna göra en rättssäker bedömning om vad som är barnets bästa krävs både kännedom om lagstiftningen och kunskap om att samtala med barn i utredande syfte.

Denna kurs är inte inriktad på en speciell barnsamtalsmodell utan är av generell karaktär med mycket anknytning till svensk och internationell forskning om vad som fungerar.

Efter kursen ska deltagarna ha fått svar på frågorna: VARFÖR ska vi tala med barn, HUR ska vi tala med barn, och VAD ska vi tala med barn om?

Under föregående höst och vinter har kursledarna utbildat över 300 socialsekreterare i 19 kommuner i barnsamtal och kursutvärderingarna har varit mycket positiva.

Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Medverkande

Tova Zetterberg Pihl, auktoriserad socionom och M. of S. Sc. in Social Work,

Anmälan

Anmäl dig här

 

Skriv ut

14 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer