Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-10-01 SWEDAGE – Tema: Kultur för aktivt åldrande – Om hälsa och arbete i en ny demografi

Kultur för aktivt åldrande - Om hälsa och arbete i en ny demografi

Tema: Kultur för aktivt åldrande – Om hälsa och arbete i en ny demografi
Tid: 1 oktober 2014, 9.00 – 17.00 med efterföljande mingel
Lokal: Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå

Äldreforskningsnätverket SWEDAGE arrangerar varje år en konferens för forskning och innovationer för och om äldre och åldrande i samhället. Vi vill fördjupa kunskapsdialogen mellan forskare och praktiker – både nationellt och internationellt. Årets konferens, som äger rum i Umeå, lyfter fram tre temablock.

Att leva länge – en utmaning för forskning och politik
Ett tema om den nya demografin i Sverige med en ny åldersstruktur och stora utmaningar i samhällsplaneringen för hälsa, välfärd och arbetsliv.

Hälsa, arbete och levnadsvillkor i en ny demografi
Här diskuteras dels hur länge vi vill och orkar jobba, dels hur ohälsa kan motverkas och ett gott liv främjas för äldre.

En lärande kultur för hälsosamt åldrande
Temat lyfter fram kulturens roll för aktivt åldrande och möten över generationsgränserna. Betydelsen av sociala innovationer betonas bland annat med exemplet tjänster.

Nu finns presentationer av de medverkande publicerade på konferenswebben.

Programpunkter:

Introduktion

Att leva längre – en utmaning för forskning och politik

Hälsa, arbete och levnadsvillkor i en ny demografi

En lärande kultur för hälsosamt åldrande

Kontaktperson
Om du har frågor om SWEDAGE 2014 är du välkommen att kontakta Kenneth Abrahamsson, projektledare, på e-post kenneth.abrahamsson1@gmail.com.

Hela programmet finns att ladda ner till vänster.

ANMÄLAN gör du här!

Skriv ut

18 augusti, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer