Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-11-20-21 Konferens Verksamhets- och systemutveckling

Region Västerbotten bjuder in till konferens för att lyfta framtida utmaningar och möjligheter inom välfärdssektorn. Konferensen arrangeras utifrån nationella satsningarna på e-hälsa och evidensbaserad praktik, samt en kommande gemensam upphandling av processtöd för socialtjänsterna i Västerbottens kommuner.

Inbjudan att delta via videolänk i konferens om:

Framtida möjligheter och utmaningar för verksamhets- och systemutveckling

  • med evidensbaserad praktik och e-hälsa som grund

torsdag den 20 november 09:30 – 17:00
fredag den 21 november 08:30 – 12:30

www.regionvasterbotten.se/direkt (ingen föranmälan krävs)
Digitalt program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/11/Inbjudan-webb-01.pdf

Region Västerbotten bjuder in till konferens för att lyfta framtida utmaningar och möjligheter inom välfärdssektorn. Konferensen arrangeras utifrån nationella satsningarna på e-hälsa och evidensbaserad praktik, samt en kommande gemensam upphandling av processtöd för socialtjänsterna i Västerbottens kommuner.

Konferensen syftar till att skapa ökad kunskap kring vad de kommande utmaningarna kan bestå i och vad de nya möjligheterna kan medföra.

  • Vad händer med den nationella satsningen på e-hälsa och EBP?
  • Vad innebär den demografiska utvecklingen för möjligheten att möta framtida krav på vård- och omsorg?
  • Kan ökat brukar- och kundfokus vara förenligt med förbättrad kostnadseffektivitet?
  • Hur kan den tekniska utvecklingen och nya datakällor utgöra en grund för ett mer proaktivt arbetssätt?
  • Vilket synsätt ligger egentligen till grund för hur våra verksamheter styrs och vilka konsekvenser kan det få för såväl kvalitet som effektivitet?
  • Hur ser innovationsklimatet för teknisk utveckling ut inom vård- och omsorg och vilka gemensamma förutsättningar är nödvändiga för fortsatt framåtskridande?

Vid eventuella frågor kontakta:

David Johansson david.johansson@skelleftea.se, 070 358 32 01 eller

Emil Forsberg emil.forsberg@umea.se, 070 633 11 64

Program

20 november, dag 1

9.30 – 9.50         Välkommen till konferensen

9.50 – 11.30       Sveriges Kommuner och Landstings mobilisering för utveckling av e-samhället(Cesam) samt programområde e-Hälsa.
Anna-Greta Brodin, Socialchef Kalix kommun, Sveriges Kommuner och Landsting, Centrum för e-hälsa 

”Beslut på bättre grund, kunskapskällor i evidensbaserad praktik, lära av brukare och det egna arbetet och ha koll på vetenskapen”
Anneli Jäderland, Sveriges Kommuner och Landsting, Sektionen för vård och socialtjänst

11.30 – 12.30     Lunch

12.30 – 14.45     Empati och hightech
Anders Ekholm, vice vd för Institutet för Framtidsstudier
Bred erfarenhet från regeringskansliet, bl.a. f.d. analyschef Socialdepartementet samt tidigare verksam vid Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

14.45 – 15.15     Fika

15.15 – 16.30     E-tjänster en möjlighet eller ett hot?
– hur använder vi digitaliseringen rätt och leverera bättre tjänster?
Niklas Sundler, Business development executive, Healthcare, Telia (f.d. IT-direktör Region Skåne)

16.30 – 17.00     Avslutning, summering av dagen

21 november, dag 2

08.30-10.00         Styrning ur ett systemperspektiv
– att kombinera effektivitet med kvalitet i offentliga verksamheter
Lars Stigendal, Gedigen erfarenhet från flera statliga myndigheter ex. Statens kvalitets- och kompetensråd, Verket för Förvaltningsutveckling, Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig sektor. m fl. 

10.00 – 10.30       Fika

10.30 – 12.00      Forts: Styrning ur ett systemperspektiv

12.00 -12.30        Avslutning av dagarna och fortsättning

Skriv ut

13 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer