Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-03-19 Att samverka när barn och unga misstänks fara illa

Vid kursdagen kommer samverkansfrågor kring barn och unga som misstänks fara illa att lyftas, hinder att undanröjas och möjligheter att uppenbaras.

Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Torsdag 19 mars 2015, Umeå Folkets Hus

Samverkan när barn och unga far illa eller riskerar att fara illa är ett prioriterat verksamhetsområde i kommuner och landsting eller i andra sammanhang där barn och ungdomar deltar. Men svårigheter finns i denna samverkan. Det handlar både om attityder och om lagstiftning som tillsammans sägs resa hinder för att kunna samverka över myndighets- eller mentala gränser.

Lagstiftningen har i viktiga delar ändrats de senaste åren. Bestämmelser om sekretess och anmälningsplikt och socialnämndens utredningar har setts över. Syftet har varit att ge bättre förutsättningar för en samverkan värd namnet. Barnperspektivet har fokuserats tydligare i lagstiftningen. Frågan är hur väl kända dessa bestämmelser är och om de alls utnyttjas i arbetet för att utveckla samverkan i ett barnperspektiv.

Vid kursdagen kommer samverkansfrågor kring barn och unga som misstänks fara illa att lyftas, hinder att undanröjas och möjligheter att uppenbaras.

Anmäl dig här: anmälan

Skriv ut

9 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer