Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-05-18 Seminariedag – Nationella minoriteter och minoritetsspråk i vården

Landstinget och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vilka är de nationella minoriteterna och vilka rättigheter har de? Vilka skyldigheter har landstinget?

Måndagen 18 maj 2015
Fullmäktigesalen, Landstingshuset
Köksvägen 11, Umeå
13.00 Landstinget och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vilka är de nationella minoriteterna och vilka rättigheter har de? Vilka skyldigheter har landstinget?
Lennart Rohdin – Arbetade i regeringskansliet med framtagandet av Minoritetslagen och har varit chef för minoritetsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

13.45 Örtagården
En teaterföreställning av sverigefinska amatörteatergrupper. På ett humoristiskt sätt ger teatergruppen en bild av de problem som kan uppstå i vardagen.

14.40 Fika

15.10 Vilka utmaningar står minoriteterna inför och hur upplever de allmänhetens och vårdens bemötande? Minoriteterna ger en bild av deras vardag.

15.10 Samer

15.35 Judar

16.00 Tornedalingar

16.25 Romer

17.00 Avslutning

Anmälan: Senast 13 maj till: Ann-Sofi Grenholm, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå, Telefon 090-785 70 78, e-post: annsofi.grenholm@vll.se

Kostnad: Eftermiddagen är kostnadsfri

Skriv ut

23 april, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer