Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Besök av äldreminister Maria Larsson

Äldreminister Maria Larsson (kd), deltar i dialogsamtal med fokus på satsningen "bättre liv för sjuka äldre" med företrädare för Västerbottens kommuner, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting.
Onsdag den 17 april, Vännäs HemvårdsCenter, Södra Drottninggatan 4, i Vännäs

Äldreminister Maria Larsson (kd), deltar i dialogsamtal med fokus på satsningen ”bättre liv för sjuka äldre” med företrädare för Västerbottens kommuner, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting.
Onsdag den 17 april, Vännäs HemvårdsCenter, Södra Drottninggatan 4, i Vännäs
Läs program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/04/Agenda-4.pdf

Dialogsamtalet, cirka 13.30 – 15.30 i Samlingssalen
Studiebesök HemvårdsCenter och FrivilligCenter, 15.30–16.45
Tid för individuella samtal med pressen, 16.45–17.00

Viktigt och intressant samtal
– Självklart ska vi kunna åldras i trygghet med tillgång till god vård och omsorg och samtidigt är det är en av våra största utmaningar att klara. Samtalet med Maria Larsson är både viktigt och intressant, säger Harriet Classon, styrelsens arbetsutskott, Region Västerbotten och kommunstyrelsen, Skellefteå.

Utmaning med åldrande befolkning
Västerbotten tillsammans med många andra regioner i Sverige och Europa har en växande andel äldre människor. Unga lämnar landsbygden och flyttar till större städer, samtidigt som äldre ställer större krav på sin livssituation.
– Region Västerbotten har en viktig funktion för samverkan och utveckling av kunskap och smarta arbetsmodeller. Men också i det strategiska arbetet att hitta lösningar som gör att våra ungdomar vill stanna och att fler vill flytta till våra kommuner, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten.

Smart lösning för kvalitet och effektiv användning av skattemedel
Dialogsamtalet kombineras med ett besök vid Vännäs HemvårdsCenter, där tio olika yrkesgrupper är verksamma i gemensamma lokaler.
– HemvårdsCenter i Vännäs är ett av flera bra exempel där kommuner med stora utmaningar tillsammans med landstingets primärvård hittar lösningar som bidrar till så väl kvalitet som effektiv användning av skattemedel. Jag är övertygad om att Västerbotten är en inspiratör till andra delar av landet, säger Harriet Classon.

För mer information:

Harriet Classon, (S), AU regionstyrelsen Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå, harriet.classon@skelleftea.se, 070 626 74 60
Anna Pettersson, regiondirektör, 070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se
Anita Helgesson, strateg Vård och omsorg, 070-577 57 18, anita.helgesson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

15 april, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta HemvårdsCenter
    Vid Vännäs HemvårdsCenter är tio yrkesgrupper verksamma i gemensamma lokaler: distriktssköterskor, arbetsterapeut, och sjukgymnast från hälsocentralen, tillsammans med biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut, områdeschefer från kommunens vård- och omsorgsförvaltning och  gruppledare, undersköterskor och vårdbiträden verksamma inom hemtjänsten.
    Arbetsgrupperna arbetare i team och testar smarta IT-lösningar. Smarta telefoner har ersatt uppdragsbeskrivningar i pappersformat och används även för att låsa upp dörrar till brukarens hem. Telefonen ger medarbetare tillgång till gemensam databas, där riktlinjer, rutiner och behandlingsanvisningar finns tillgängliga.
    Ett FrivilligCenter ligger i samma byggnad som HemvårdsCenter, socialkontoret och hälsocentralen, där bedrivs olika former av anhörigstöd, caféverksamhet, individuella stödsamtal, rekreation- och besöksverksamhet.
    Ett projekt med besökshundar i vården pågår och varje måndag träffas Hemfixare som jobbar ideellt och hjälper äldre människor med riskfyllda moment i hemmet. En verksamhet som har stöd av vård- och omsorgsförvaltningen, hälsocentralen och Svenska kyrkan, Röda Korset, pensionärs- och frivilliga intresseorganisationer)

Kommentarer