Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fortsatt tryggt när kommunerna tar över

Nu är det klart att Västerbottens kommuner tar över ansvaret, från landstinget, för hälso- och sjukvård i hemmet. För vårdtagaren sker förändringen den 1 september 2013.

BrittInger Högberg, Västerbottens läns landsting och Anita Helgesson, Region Västerbotten.
Nu är det klart att Västerbottens kommuner tar över ansvaret, från landstinget, för hälso- och sjukvård i hemmet. För vårdtagaren sker förändringen den 1 september 2013.

– Förändringen är till för att gynna brukarna och patienterna. Nu har också alla kommuner och landstinget ställt sig bakom det förslag som arbetats fram under ett års tid, säger Bert Öhlund (S), ordförande i AC-konsensus*.

* AC-konsensus – politiskt samverkansorgan för Västerbotten med representation av ledande politiker inom kommun och landsting. AC-konsensus är del i Region Västerbotten.

Vilhelmina är en av Västerbottens kommuner som övertar ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet.
– Vi ser samordningsvinster med övertagandet som blir bra för såväl brukare som för våra medarbetare, säger Åke Nilsson, kommunalråd i Vilhelmina kommun.

Närhet mellan yrkesgrupper
Trygghet och säkerhet har varit vägledande i processen och med kommunernas ansvar får de medarbetare, som dagligen möter brukaren, samma uppdragsgivare. Det kan handla om undersköterska, vårdbiträde tillsammans med distriktssköterska, och arbetsterapeut.
– Den närhet som uppstår mellan flera yrkesgrupper kan bara öka tryggheten för den som behöver vård och omsorg i hemmet, säger Anita Helgesson, strateg för vård och omsorg vid Region Västerbotten.

Mindre eller ingen förändring
Anställda vid hälsocentraler som idag arbetar med hemsjukvård erbjuds att söka motsvarande lediga tjänster inom kommunerna. Rekryteringen till kommunernas tjänster ska vara färdig redan runt årsskiftet
– I många fall kommer samma distriktssköterska fortsätta sitt jobb, fast med kommunen som arbetsgivare och brukaren kanske inte ens märker förändringen, säger BrittInger Högberg, vid staben för planering och styrning vid Västerbottens läns landsting.

Avtal och rekryteringar
Ett femtontal arbetsgrupper ska fram till den 1 september 2013, lösa frågor om bland annat samverkansrutiner och informationsöverföring. Kommunerna har också möjlighet att tillsammans med landstinget hitta olika samarbetslösningar.
– Nu startar det riktiga arbetet med genomförande och information till berörda medarbetare och länets medborgare, berättar BrittInger Högberg.

Verklighet den 1 september
Brukare, anhöriga och närstående informeras speciellt under våren då alla detaljer är utredda.
– Vi är helt övertygade om att alla ska känna trygghet och veta vad som gäller den 1 september 2013, när förändringen blir verklighet, berättar Anita Helgesson.

Fakta om avtalet om hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi
Avtalet avser hemsjukvård för vuxna, hembesök för de som inte kan ta sig till en vårdcentral av distriktssköterska samt rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. Läkare kommer även i fortsättningen tillhöra hälsocentralen. En förutsättning för att avtalet skulle bli giltigt har varit att både landstinget och länets samtliga 15 kommuner godkände förslaget till avtal.

Fakta om skatteväxling
I och med att ansvaret överförs till kommunerna genomförs en skatteväxling på 20 öre den 1 januari 2013. Det innebär för den skattebetalande medborgaren att landstingsskatten sjunker med 20 öre kommunernas skatt ökar med 20 öre. I praktiken innebär det ingen skillnad i totalt skattetryck.

För mer information
Anita Helgesson, strateg för vård och omsorg, Region Västerbotten,anita.helgesson@regionvasterbotten.se, 070 577 57 18
BrittInger Högberg, vid staben för planering och styrning vid Västerbottens läns landsting, 070 348 22 02, brittinger.hogberg@vll.se
Åke Nilsson, kommunalråd Vilhelmina kommun, ake.nilsson@vilhelmina.se, 070 353 40 33

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43
Ann Katrin Högdahl, kommunikationsstrateg, Västerbottens läns landsting,annkatrin.hogdahl@vll.se, 070-258 18 85

Skriv ut

2 oktober, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer