Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Äldre

tulpaner

Som äldre i Västerbotten vill jag ha möjlighet att bo och leva i en miljö som främjar ett aktivt liv samt ha kunskap om och förutsättningar för att behålla min hälsa.  Jag vill ha inflytande i samhället och över min vardag så att jag kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Jag vill bemötas med respekt och värdighet. Om jag behöver vård och omsorg sker det på mina villkor, efter mina behov och med stöd av närstående om jag/de så önskar.

Äldreplan rev. 20161107.pdf

På FoU Välfärd finns inom äldreområdet en forskningsledare och en utvecklingsledare som har särskilt fokus på forskning/utveckling inom äldreområdet. Här kan stöd efterfrågas från länets 15 kommuner och landsting gällande äldrefrågor inom FoU Välfärds fyra kärnuppdrag.

  1. Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
  2. Uppföljning och utvärdering
  3. Analysstöd och förbättringsarbeten
  4. Praktiknära forskning

Kontakt 

Åsa Bygdeson
Utvecklingsledare – äldre
Tel : 070- 667 57 09
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se

 

Uppdaterad 25 september, 2018 kl 13:27 av Åsa Bygdeson