Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Fallkampanj

Fall-int-utan-skugga-100x88

Sedan 2013 har Västerbotten bedrivit kampanj med syfte att öka medvetenheten kring fall, fallskador och preventiva åtgärder som kan minska fallrisk/skador. Bakgrunden till kampanjen handlar om att länet haft negativa siffror gällande fall och fallskador bland äldre personer över 65 år. 2014 var det 1680 personer i Västerbotten, 65 år eller äldre, som föll och skadade sig så pass illa att de måste läggas in på sjukhus. Det är långt fler än i övriga landet. För den enskilde personen och dess närstående innebär det stort lidande, men får även stora samhällsekonomiska konsekvenser.

År 2013 handlade kampanjen om generella fallrisker
År 2014 handlade kampanjen om sömn och sömnläkemedel
År 2015 handlade kampanjen om aktivitet och träning

Läs mer på www.fallint.se

Fallförebyggande projekt i Västerbotten 2013-2016

EUlogo_Inv_sve_v_CMYK

EU-projektet ‘Prevention of Falls Network for Dissemination’ (ProFouND)

ProFouND bestod av arbetsgrupper (workpackages) som på olika sätt skulle främja, sprida och samordna den bästa tillgängliga kunskapen inom området fallprevention för äldre. Västerbotten har varit medlem i ProFouND och FoU Välfärd Region Västerbotten, lokalt ansvarig för projektet, koordinerat arbetet som utförts tillsammans med Umeå kommun, Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting samt Umeå Universitet. Läs mer om projektet HÄR
Kontaktperson för Västerbotten,

Åsa Bygdeson, FoU Välfärd, Region Västerbotten
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se 070-667 57 09

Slutrapport om erfarenheter av deltagande i ProFouND Experiences from participating in EU funded project ProFouND Västerbotten

Uppdaterad 10 mars, 2016 kl 10:49 av Åsa Bygdeson