Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kvalitetsråd

Vi lever i utvärderingens tidevarv när allt som görs inom den offentliga sektorn ska granskas.

utv
Så inleds boken Nya Utvärderingsmonstret – om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn (2014). Det är även de signaler som äldreomsorgens representanter i länets kommuner vittnar om, mängden utdata inom äldreomsorgen har ökat. Flertalet nya nationella kvalitetsregister har under åren 2010-2014 introducerats vilket skapar behov av helhetsgrepp och en önskan att systematiskt använda den data som bland annat kvalitetsregister kan leverera.

Flera kommuner har påbörjat olika sätt att samla ihop lokala data och få till ett helhetsgrepp i formen kvalitetsråd på den lokala nivån (boendet). Förutom att använda lokal data från register har kommunernas äldreomsorg ofta egna uppföljningssystem samt en önskan att systematiskt inhämta den ”tredje kunskapskällans” erfarenheter i sin verksamhetsutveckling.

FoU Välfärd har arbetat med att stötta utvecklingen av både kvalitetsråd och boenderåd, läs mer här, Kvalitetsråd en modell för systematisk uppföljning och utvärdering inom äldreomsorgen

 

Uppdaterad 25 september, 2018 kl 13:24 av Åsa Bygdeson