Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Barn och unga

bou 500
Inom FoU Välfärds uppdrag för barn och unga arbetar en utvecklingsledare med kunskapsspridning och kunskapsutveckling för länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård.

Prioriterade frågor är placerades barns skolgång och hälsa, förbättringsområden inom familjehemsvården, barns delaktighet, kompetens och bemanningsfrågor och systematisk uppföljning i den sociala barn och ungdomsvården. Utifrån SKL:s nationella handlingsplan ”Stärkt skydd för barn unga” arbetar vi med att stödja kommunerna i utveckling av en regional plan för prioriterade utvecklingsområden som identifierats i länet.

Kontakt
Maria Clausén Edman
Utvecklingsledare – Barn och unga
Tel: 070-516 57 22
maria.edman@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 12 februari, 2018 kl 14:06 av Maria Edman