Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Barn och unga

bou 500
Inom FoU Välfärds uppdrag för barn och unga arbetar en utvecklingsledare med kunskapsspridning och kunskapsutveckling för länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård. Prioriterade frågor är placerades barns skolgång och hälsa, förbättringsområden inom familjehemsvården, barns delaktighet, kompetens och bemanningsfrågor och systematisk uppföljning i den sociala barn och ungdomsvården.

Utifrån SKL:s nationella handlingsplan ”Stärkt skydd för barn unga” har vi arbetat med att stödja kommunerna i utveckling av en regional plan som antogs av länets samtliga kommuner den 14 februari 2018. I samarbete med LBU Länsgrupp Barn och unga skall FoU Välfärd arbeta vidare med de prioriterade frågorna.

Utvecklings och handlingsplan BOU 2016

Kontakt
Maria Clausén Edman
Utvecklingsledare – Barn och unga
Tel: 070-516 57 22
maria.edman@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 20 juni, 2018 kl 10:20 av Maria Edman

BUS-nätverkets höstträff 2018

Dags igen! Och i höst ses vi i Skellefteå! BUS-nätverket är ett länsövergripande nätverk som samordnas av Länsbiblioteket i Västerbotten. Det är till för alla i bibliotek som möter barn och unga, oavsett om mötet sker under skol- eller fritid. BUS-nätverket möts två gånger/år – en kortare träff på senhösten och en längre träff på […]

Bli källkritisk med Bamse!

Det är alltid viktigt att vara källkritisk. Det går att lära sig tidigt, och att hjälpa barn till en vana att ställa egna frågor om sådant de ser eller hör går fort. Därför gör Länsbiblioteket i Västerbotten en satsning på Fritids+bibblan=SANT!   Inför höstens val, som kommer att bli omtumlande tror många, särskilt i kombination med […]

Språknätverket: föreläsning med Barbro Bruce

Den 23/5 bjöd Länsbiblioteket i Västerbotten och Västerbottens språknätverk, tillsammans med Umeå kommuns språknätverk, in till en föreläsning om små barns språkutveckling med Barbro Bruce. Föreläsningen var en del av det regionala projekt som Länsbiblioteket med flera aktörer kommer att jobba med framöver, nämligen Småprat (Bokstart i Västerbotten). Här finns nu hennes föreläsning, samt den […]