Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Aktuellt

bou 500

Intresserad av att utveckla barns delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården?

FoU Välfärd kan erbjuda en kostnadsfri forskningscirkel om barns delaktighet. En forskningscirkel pågår under 6-8 träffar och gruppen arbetar med en aktuell frågeställning som behöver utvecklas i verksamheten.

Är du intresserad? Kontakta då oss på FoU Välfärd.

Ny överenskommelse om läkarundersökningar  

I och med att socialtjänsterna i länen allt mera övergår till att arbeta med den nya BBIC-strukturen, finns ett behov av att se över samverkansformerna vid hälsoundersökningar för barn. FoU Välfärd håller därför under våren 2016 på att starta upp ett arbete med att uppdatera de befintliga länsgemensamma överenskommelserna om samverkansrutiner för att bedöma placerades barns hälsa och tandhälsa. Uppdateringen sker på uppdrag av Länsgrupp barn och unga.

Stabilitet som kompetensstrategi 

Hur kan vi tillsammans höja kompetensen, och skapa stabilitet för Individ- och familjeomsorgens verksamhet inom barn och unga? Under våren 2016 genomför FoU Välfärd en kartläggning av Västerbottens kommuners nuläge, planerade strategier och framtida utmaningar vad det gäller kompetensfrågor. Kartläggningen är ett första steg för ett eventuellt länsövergripande stöd till länets kommuner.

Uppföljningsmodell för mottagandet av ensamkommande barn

FoU Välfärd i samarbete med boendechefer och personal i fem kommuner har tagit fram en uppföljningsmodell för att mäta kvalitén i mottagandet av ensamkommande barn på HVB-hem i länet. FoU Välfärd anordnade en utbildning för stödpersoner i länets kommuner, som skall ha i uppgift att ge stöd till boendena i implementeringsprocessen av uppföljningsmodellen. Elva av femton kommuner hade utsett stödpersoner som deltog i utbildningen.  50 boenden har anmält intresse att pröva uppföljningsmodellen. Sammanställning av de första resultaten görs av FoU Välfärd under maj månad.

Kartläggning av familjehemsvården i Västerbotten

FoUVälfärd genomför en kartläggning av familjehemsvården i Västerbotten. Vilka svårigheter finns och finns det förslag på förbättringar. Kan en regional samordning vara bra för att stärka familjehemsvården i regionen.

 

Kontakt

Disa Edvall Malm
Forskningsledare – Barn och Unga
Tel: 070-6006388
disa.edvall@regionvasterbotten.se

Maria Clausén Edman
Utvecklingsledare – Barn och Unga
Tel: 070-5165722
maria.edman@regionvasterbotten.se

BILD MED Länk från barn ombudsmannen

Uppdaterad 9 mars, 2017 kl 13:45 av Maria Edman