Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Aktuellt

bou 500

Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017 – 2018

Ett nationellt utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation” via SKL (Sveriges kommuner och landsting) och på uppdrag av regeringen, kommer att pågå under ett år med start maj 2017. Projektet avslutas i april 2018 och målet är konkreta förslag på stöd och nationella kunskapsprodukter som förbättrar och effektiviserar dokumentationen i barn- och ungdomsärenden.
Västerbotten är ett av sex län/regioner som deltar med socialsekreterare från fem kommuner (Skellefteå, Sorsele, Umeå, Vilhelmina och Vindeln).
Vi kommer att arbeta med frågeställningar såsom relevant information, vad som bör dokumenteras och inte samt hur barnets perspektiv kommer fram och hur dokumentationen ska bli mer tillgänglig för barn och föräldrar.

Intresserad av att utveckla barns delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården?

FoU Välfärd kan erbjuda en kostnadsfri forskningscirkel om barns delaktighet. En forskningscirkel pågår under 6-8 träffar och gruppen arbetar med en aktuell frågeställning som behöver utvecklas i verksamheten.
Är du intresserad? Kontakta då oss på FoU Välfärd.

Ny överenskommelse om läkarundersökningar  

I och med att socialtjänsterna i länen allt mera övergår till att arbeta med den nya BBIC-strukturen, finns ett behov av att se över samverkansformerna vid hälsoundersökningar för barn. FoU Välfärd påbörjade därför ett arbete våren 2016, med att uppdatera de befintliga länsgemensamma överenskommelserna om samverkansrutiner för att bedöma placerades barns hälsa och tandhälsa. Uppdateringen sker på uppdrag av Länsgrupp barn och unga och kommer att vara färdigt första halvåret 2017.

Uppföljningsmodell för mottagandet av ensamkommande barn

FoU Välfärd i samarbete med boendechefer och personal i fem kommuner har tagit fram en uppföljningsmodell för att mäta kvalitén i mottagandet av ensamkommande barn på HVB-hem i länet. FoU Välfärd anordnade en utbildning för stödpersoner i länets kommuner, som skall ha i uppgift att ge stöd till boendena i implementeringsprocessen av uppföljningsmodellen. Elva av femton kommuner hade utsett stödpersoner som deltog i utbildningen.  50 boenden har anmält intresse att pröva uppföljningsmodellen. Sammanställning av de första resultaten görs av FoU Välfärd under maj månad.

 

Kontakt
Maria Clausén Edman
Utvecklingsledare – Barn och Unga
Tel: 070-5165722
maria.edman@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 16 maj, 2017 kl 15:55 av Maria Edman